CONSTELLATION | Warsaw

Sat Apr 06 2024 at 11:00 am to Sun Apr 07 2024 at 05:00 pm

Warszawa, Poland | Warsaw

piktogram
Publisher/Hostpiktogram
CONSTELLATION | Warsaw
Advertisement
[*PL poniżej]
The inaugural edition of the gallery share event CONSTELLATION will take place on April 6–7, 2024, featuring leading Warsaw art galleries and invited galleries from abroad. BWA Warszawa, Foksal Gallery Foundation, Monopol, Gunia Nowik, Piktogram, Dawid Radziszewski, Raster, Stereo, Turnus, and wanda will present exhibitions conceived in cooperation with partners from Berlin, Brussels, Bucharest, London, Paris, Tbilisi, and Vienna. Carefully curated presentations aim to provide a comprehensive view of the local art scene within an international context.
Warsaw is undeniably one of the most important centers of contemporary art in Europe. It is distinguished notably by its thriving community of private galleries, which effectively animate the everyday artistic life of the capital and Polish art market. The gallery-share model, which enjoys global recognition, serves as an effective mechanism for amplifying the visibility of art gallery activities. CONSTELLATION is an artistic, social, and commercial event-echoing the main goals and features of the dynamic institutions we are running.
The essence of CONSTELLATION is cooperation with guests from abroad and their contribution to the shape of the event, and the experience gained and alliances established on this occasion will allow us to further set horizons in abroad international perspective.
A constellation is an arrangement of stars. Planets revolve around the stars, and their satellites revolve around them. Comets and other celestial bodies move on their trajectories between these systems. Constellations guided the way for travelers.
Host galleries:
BWA Warszawa
Foksal Gallery Foundation
Gunia Nowik Gallery
Monopol
Piktogram
Dawid Radziszewski Gallery
Raster
Stereo
Turnus
wanda
Guest galleries:
Galerie Berinson / Berlin
Collective Ending / London
Emalin / London
Exile / Vienna
Exo Exo / Paris
Hot Wheels / Athens / London
Ivan Gallery / Bucharest
KIN / Brussels
LC Queisser / Tbilisi
Persons Projects / Berlin
Anca Poterasu / Bucharest
Société / Berlin
Artists:
Yalda Afsah / Bruno Barbey / Tina Braegger / Geta Brătescu / Elina Brotherus / Agnieszka Brzeżańska / Anetta Mona Chisa / Wanda Czełkowska / Jakub Czyszczoń / Daniela & Linda Dostálková / Jack Evans / Monika Falkus / Elliot Fox / Billy Fraser / Daiga Grantina / Jakub Gliński / Thea Gvetadze / Alia Hamaoui / Thibaut Henz / Léann Herlihy / Karolina Jabłońska / Sanna Kannisto / Kinga Kiełczyńska / Emilia Kina / Zofia Kulik / Piotr Kowalski / Linda Lach / Ted Le Swer / Niko Luoma / Ant Łakomsk / Nadia Markiewicz / Gizela Mickiewicz / Horacy Muszyński / Alex Nowak / [pɑːtɪk(ə)l] / Yorgos Prinos / Zofia Rydet / Yuli Serfaty / Ser Serpas / Monika Sosnowska / Rudolf Steiner / Marian Szpakowski / Wacław Szpakowski / Tomek Tofilski / Gaspar Willmann
Organizers:
Piktogram, Dawid Radziszewski Gallery, Stereo
Partners:
Raffles Europejski Warsaw Hotel
Society of Friends of the Museum of Modern Art in Warsaw
Society for the Encouragement of Fine Arts
Technological Partner:
Artsaas
Media Partners:
Vogue, DesignAlive, Artinfo.pl, Art Viewer
www.constellation.org.pl
*PL
W dniach 6–7 kwietnia 2024 odbędzie się pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia CONSTELLATION, w którym udział wezmą wiodące warszawskie galerie sztuki oraz zaproszone galerie z zagranicy. BWA Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, Monopol, Gunia Nowik, Piktogram, Dawid Radziszewski, Raster, Stereo, wanda i Turnus zaprezentują wystawy powstałe we współpracy z partnerami z Berlina, Londynu, Paryża, Wiednia i Tbilisi. W ten sposób publiczność dostanie możliwość ujrzenia lokalnej sceny artystycznej w kontekście międzynarodowym.
Warszawa jest niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych ośrodków sztuki współczesnej w Europie. Wyróżnia ją szczególnie rozwinięta scena galerii prywatnych, które skutecznie animują codzienne życie artystyczne stolicy oraz rynek sztuki w Polsce. Adaptowana przez nas i popularna na świecie formuła gallery-share stanowi świetne narzędzie promocji działalności galerii sztuki. CONSTELLATION jest wydarzeniem o charakterze artystycznym, towarzyskim i komercyjnym-rozbrzmiewają w nim głośno główne cele i cechy aktywnych instytucji, które prowadzimy.
Istotą CONSTELLATION jest współpraca z gośćmi z zagranicy oraz ich wkład w kształt wydarzenia, a zebrane doświadczenia i nawiązane przy tej okazji alianse pozwolą na dalsze wytyczanie horyzontów w szerokiej międzynarodowej perspektywie.
Konstelacja to układ gwiazd. Wokół gwiazd krążą planety, wokół nich ich satelity. Pomiędzy tymi układami poruszają się po swoich trajektoriach komety i inne ciała niebieskie. Konstelacje wyznaczały drogę podróżnikom.
Gospodarze:
BWA Warszawa
Fundacja Galerii Foksal
Gunia Nowik Gallery
Monopol
Piktogram
Galeria Dawid Radziszewski
Raster
Stereo
Turnus
wanda
Goście:
Galerie Berinson / Berlin
Collective Ending / Londyn
Emalin / Londyn
Exile / Wiedeń
Exo Exo / Paryż
Hot Wheels / Ateny / Londyn
Ivan Gallery / Bukareszt
KIN / Bruksela
LC Queisser / Tbilisi
Persons Projects / Berlin
Anca Poterasu / Bukareszt
Société / Berlin
Artyści:
Yalda Afsah / Bruno Barbey / Tina Braegger / Geta Brătescu / Elina Brotherus / Agnieszka Brzeżańska / Anetta Mona Chisa / Wanda Czełkowska / Jakub Czyszczoń / Daniela & Linda Dostálková / Jack Evans / Monika Falkus / Elliot Fox / Billy Fraser / Daiga Grantina / Jakub Gliński / Thea Gvetadze / Alia Hamaoui / Thibaut Henz / Léann Herlihy / Karolina Jabłońska / Sanna Kannisto / Kinga Kiełczyńska / Emilia Kina / Zofia Kulik / Piotr Kowalski / Linda Lach / Ted Le Swer / Niko Luoma / Ant Łakomsk / Nadia Markiewicz / Gizela Mickiewicz / Horacy Muszyński / Alex Nowak / [pɑːtɪk(ə)l] / Yorgos Prinos / Zofia Rydet / Yuli Serfaty / Ser Serpas / Monika Sosnowska / Rudolf Steiner / Marian Szpakowski / Wacław Szpakowski / Tomek Tofilski / Gaspar Willmann
Organizatorzy:
Piktogram, Galeria Dawid Radziszewski, Stereo
Partnerzy:
Raffles Europejski Warsaw Hotel
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Partner technologiczny:
Artsaas
Partnerzy Medialni:
Vogue, DesignAlive, Artinfo.pl, Art Viewer
www.constellation.org.pl
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Warszawa, Poland, Złota Rączka Warszawa Pomagamywdomu.pl, rondo Romana Dmowskiego, 00-693 Śródmieście, Polska,Warsaw, Poland

Sharing is Caring: