consenescere

Sun Nov 21 2021 at 01:30 pm UTC+07:00

Dulce Coffee & Dessert | Hanoi

consenescere ???????????? - già đi cùng nhau, bên nhau đến trọn đời ???
Để kỷ niệm bảy năm ngày cưới của Taehyungie và em bé Jungkookie của ảnh thì team chúng mình - "HOI CHI EM U ME TAEKOOK" sẽ tổ chức một chiếc event nho nhỏ dành cho các TKs tại Hà Nội.
Team chúng mình gồm:
- Levraut (Bình Như)
- Ryetny (Ngoc Diepp)
- Nguyen Ngan
- Mochi (Suzette Aimée)
- Lại Vân Khanh (Van Khanhh)
- lyan (Lan Anhh)
- Mèo Béo (Milo Không Đường)
- 김정민
- Khánh Thư (Marcel Jolie)
- Lê Thị Ngọc Anh (Ngọc Anh)
- nhinemngoi (Nhi Hoàng)
- Vũ Giai Kỳ (Justin Seagull)

Event Venue & Nearby Stays

Dulce Coffee & Dessert, Số nhà 15 phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Before Midnight" (Tr\u01b0\u1edbc L\u00fac N\u1eeda \u0110\u00eam), 2013
Sat Nov 20 2021 at 06:45 pm Điện Ảnh: "Before Midnight" (Trước Lúc Nửa Đêm), 2013

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Gi\u00e1ng Sinh N\u0103m \u1ea4y" (Last Christmas), 2019
Sat Nov 20 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Giáng Sinh Năm Ấy" (Last Christmas), 2019

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Me Before You" (Tr\u01b0\u1edbc Ng\u00e0y Em \u0110\u1ebfn), 2016
Sat Nov 20 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Me Before You" (Trước Ngày Em Đến), 2016

Vincent Le Café

\u2022Clematis\u2022|The beauty of the heart |Namjoon
Sun Nov 21 2021 at 09:12 am •Clematis•|The beauty of the heart |Namjoon

Le Douxi - Tiệm bánh sinh nhật

Freecup for TaeJin : Winter Lover \u2661\ufe0e\u2735
Sun Nov 21 2021 at 09:15 am Freecup for TaeJin : Winter Lover ♡︎✵

Hà Nội Phố

Shoes & Leather- Hanoi 2021 \u6cb3\u5167\u978b\u985e\u3001\u76ae\u9769\u3001\u53ca\u5de5\u696d\u8a2d\u5099\u5c55\u89bd\u6703
Wed Nov 24 2021 at 09:30 am Shoes & Leather- Hanoi 2021 河內鞋類、皮革、及工業設備展覽會

ICE Events - Hanoi International Center for Exhibition

IFLE- Hanoi 2021 \u6cb3\u5167\u570b\u969b\u978b\u985e\u3001\u76ae\u9769\u88fd\u6210\u54c1\u5c55\u89bd\u6703
Wed Nov 24 2021 at 09:30 am IFLE- Hanoi 2021 河內國際鞋類、皮革製成品展覽會

ICE Events - Hanoi International Center for Exhibition

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "CHUY\u1ec6N T\u00ccNH NOTTING HILL", 1999
Fri Nov 26 2021 at 03:00 pm Điện Ảnh: "CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL", 1999

Vincent Le Café

Alive! - Daft Punk Tribute Show
Fri Nov 26 2021 at 08:00 pm Alive! - Daft Punk Tribute Show

The SPOT - Pool & Leisure

Gi\u00e1o tr\u00ecnh ti\u1ebfng \u0110\u1ee9c
Wed Dec 01 2021 at 12:00 am Giáo trình tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức

Hanoi Taco Festival 2021
Sat Dec 04 2021 at 11:00 am Hanoi Taco Festival 2021

The 100 Garden

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events