CME1: Chẩn đoán hình ảnh chuyên ngành

Fri Dec 10 2021 at 01:30 pm to 05:30 pm

Bệnh viện Phổi Trung ương | Hanoi

H\u1ed9i Ph\u1ed5i Vi\u1ec7t Nam-Vietnam Lung Association
Publisher/HostHội Phổi Việt Nam-Vietnam Lung Association
CME1: Ch\u1ea9n \u0111o\u00e1n h\u00ecnh \u1ea3nh chuy\u00ean ng\u00e0nh
Advertisement
Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 8
Chương trình đào tạo liên tục
CME1: Chẩn đoán hình ảnh chuyên ngành
Imaging diagnosis in TB and Lung diseases
HRCT và đặc điểm hình ảnh một số bệnh phổi thông thường
TS. Cung Văn Công, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phổi Trung ương
* Quyền lợi khi tham dự:
- Miễn phí tham dự Hội nghị trực tuyến
- Được tham dự tất cả các phiên khoa học của Hội nghị trực tuyến.
- Nhận tài liệu Hội nghị trực tuyến
- Được cấp giấy chứng nhận tương đương với 4 tiết đào tạo liên tục (CME), với điều kiện:
• Tham dự tối thiểu 70% tổng thời lượng của Hội nghị
• Nộp phí CME 300.000 VNĐ, chuyển về số tài khoản:
Nội dung: Chứng nhận CME VILA2021
Tên tài khoản: HỘI PHỔI VIỆT NAM
Số tài khoản: 16010000579579
Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Sở giao dịch 3
Đăng ký tham dự CME: https://bit.ly/dangkycme101221
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Bệnh viện Phổi Trung ương, Số 463 Hoàng Hoa Thám, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: