Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?

Fri Oct 22 2021 at 08:30 am to 10:00 am

Youngs Oslo | Oslo

Stiftelsen Dam
Publisher/HostStiftelsen Dam
\u00c5penhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes p\u00e5?
Advertisement
I rapporten Clinical Trial Transparency in Norway, som Stiftelsen Dam ga ut sammen med TranspariMED i juni i år, kom det fram at Norge er på Europa-bunnen i å registrere legemiddelstudier. Et problem som i ytterste konsekvens kan føre til at liv går tapt.
Manglende registrering strider også mot internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til å følge.
Men hvordan kan vi egentlig sørge for å få oversikt over de kliniske studiene og hva som skjer med dem? Og hvem har ansvaret for å følge opp at studier blir registrert?
På seminaret skal vi prøve å finne de gode løsningene, og du får høre fra blant annet TranspariMED, Norges Forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens Legemiddelverk.
Seminaret er gratis og åpent for alle, men av hensyn til plass og servering ber vi om at du melder deg på om du vil komme: https://no.surveymonkey.com/r/forskningsseminar2021
Seminaret blir også streamet (link kommer).
Ordstyrer: Jan-Ole Hesselberg, programsjef, Stiftelsen Dam
Innledere:
- Till Bruckner, founder, TranspariMED (engelsk)
- Marianne van der Wel, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
- Kjetil Bruberg, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
- Frode Hovland Søreide og Henrietta Blankson, seniorrådgiver og spesialrådgiver, helseforskning og helseinnovasjon, Norges Forskningsråd
- Ingvild Aaløkken, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
- Knut Hagen, professor og medisinskfaglig rådgiver, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge
(Med unntak av Till Bruckners innledning vil seminaret foregå på norsk)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Youngs Oslo, Youngstorget 3, 0181 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: