Classic Fine Foods Fair 2023

Thu Oct 05 2023 at 10:00 am to Fri Oct 06 2023 at 04:30 pm

Classic Fine Foods Vietnam | Ho Chi Minh City

Classic Fine Foods Vietnam
Publisher/HostClassic Fine Foods Vietnam
Classic Fine Foods Fair 2023
Advertisement
????? ?? ?? ??? ?????? ????! ?????? ???? ??? ???????? ??????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ????????! ?
/???̂́?? ???̣̂? ??̂? ??̛?̛́?/
✨ Indulge in a culinary adventure at our fair, where you can savor the finest imported delicacies and dishes from around the world. Connect with suppliers, chefs, and industry experts in the food and beverage sector.
We offer a wide range of delectable options, including:
????? ??? ????????? ???? ??? ???????
??? ?????? ?????
????????? ??????????
??????????? ???? ????
??????? ????????
?????????? ?????????
✨ Immerse yourself in a gastronomic journey like no other at the CFF Office Fair event. Indulge in a culinary odyssey where you can savor extraordinary flavors and explore diverse culinary cultures from across the globe. Unleash your creativity in crafting a menu that will leave your diners with unforgettable culinary experiences!
✨ The CFF Open Days are an unmissable event that promises an unforgettable experience!
????????? ??? ??: https://docs.google.com/forms/d/1FgI4dXBPcdwTp9YxtpV9KujkmrLJen4Z_0XaMY5r2S8/viewform?edit_requested=true&pli=1
?????: 10:00 to 16:30 | 5th - 6th October 2023
??????: CFF Kitchen| Lô Vb.17b-19-21a, street no 22A, Tan Thuan Dong ward, district 7, HCMC
?????? ???: https://maps.app.goo.gl/8m8QQF8i7wda5bFLA?g_st=ic
...
? ??̛̣ ???̣̂? “??? ?????? ???? ??̂̀? đ?̂̀? ???̂?” ??̣? ??????? ???? ????? ??̂̀ ???́ ???? ??̂? ???? đ?́? ???̀? ??́? ??̣ ???́?? ???́?
✨ Khám phá sự đa dạng các sản phẩm cao cấp của Classic Fine Foods và kết nối với các đầu bếp, nhà cung cấp hàng đầu và chuyên gia trong ngành ẩm thực!
Trải nghiệm hầu hết các loại sản phẩm đa dạng:
??́?? ???̣? ??? ??̂́?
??́? ???̣? ??̉? ??̉? & ???̣? ???̣̂? ???̂̉?
??? ??̣ ??? ??̂́?
???̣? ???̂́? ???̛?̛̣?? ??̣??
??́? ???̣? ???̛́? ??̂́?? ??? ??̂́?
✨ Tại sự kiện CFF Office Fair, bạn sẽ tận hưởng chuyến phiêu lưu ẩm thực, nơi bạn có thể nếm thử và trải nghiệm hương vị và văn hoá ẩm thực độc đáo từ ​​khắp nơi trên thế giới. Khơi dậy sự sáng tạo trong thực đơn và mang đến các vị thực khách của bạn những trải nghiệm ẩm thực khó quên!
?Đ?̆?? ??́ ???? ??̣?: :https://docs.google.com/forms/d/1FgI4dXBPcdwTp9YxtpV9KujkmrLJen4Z_0XaMY5r2S8/viewform?edit_requested=true&pli=1
????̛̀? ????: 10: 00 to 16:30 | 5th - 6th October 2023
?Đ?̣? đ??̂̉?: CFF Kitchen| Lô Vb.17b-19-21a, street no 22A, Tan Thuan Dong ward, district 7, HCMC
?????? ???: https://maps.app.goo.gl/8m8QQF8i7wda5bFLA?g_st=ic
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Classic Fine Foods Vietnam, Lot Vb.17b-19-21a, Street 22A, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam,Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: