Chapter 2: Sonus Noctis

Fri Jun 03 2022 at 10:00 pm to Sat Jun 04 2022 at 05:00 am

BirdCage | Hanoi

Nctrnl
Publisher/HostNctrnl
Chapter 2: Sonus Noctis
Advertisement
| English |
Chapter 2: Sonus Noctis
As summer festivities blossom into full swing, the NCTRNL team invites you to take a deep breath of some of the freshest, most forward-thinking techno DJs that Hanoi has to offer.
Join us on June 3rd for NCTRNL’s eagerly awaited return to Tay Ho. We commit to providing you with a one of a kind visual and sonic takeover of Birdcage unlike anything Hanoi has seen before.
After party details TBA soon !

? Engineers of the night ?
- Bardawheel [ NCTRNL ]
- Declan [ Sweet Tooth, NCTRNL ]
- NGNR [ HUM, Sweet Tooth ]
- Kodi [ Hanoi ]

? Damage at the door ?
- 100k

Nctrnl events aim to create a safe space to bring together people to appreciate underground music culture.
No matter who or what you are, here we are all equal. This is only possible if we all tread with respect for those around us.

We welcome you to a mind bending experience.

Phần 2: Sonus Noctis
Có thể thấy các lễ hội hè đang dần xoay vào guồng, vì vậy team NCTRNL mời bạn hít thở những làn gió tươi mới nhất đến từ các tay DJ techno có tâm trí mở nhất đất Hà Nội.
Nhập hội cùng chúng tôi vào 3 tháng 6 vào sự kiện quay lại được mong chờ nhất của NCTRNL. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến trải nghiệm thị giác và âm thanh tại Birdcage mà không giống những gì bạn đã chứng kiến trước đây.
Hậu tiệc sẽ được thông báo sau!
? Kĩ sư âm nhạc của buổi tối ?
- Bardawheel [ NCTRNL ]
- Declan [ Sweet Tooth, NCTRNL ]
- NGNR [ HUM, Sweet Tooth ]
- Kodi [ Hanoi ]
? Vé tại cửa ?
- 100k
Sự kiện của Nctrnl hướng đến sự kết nối và đưa mọi người thưởng thức văn hóa âm nhạc underground.
Không cần biết bạn là ai, tại đây chúng ta bình đẳng. Điều này chỉ có thể làm được nếu chúng ta có sự trân trọng lẫn nhãu
Chúng tôi chào mừng bạn đến với trải nghiệm "hại não" nhất!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

BirdCage, Alley 264 Au co. 1st junction turn right, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: