Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků

Wed May 11 2022 at 06:00 pm to 08:00 pm

Bulharský Kulturní Institut | Prague

Bulharsk\u00fd kulturn\u00ed institut v Praze
Publisher/HostBulharský kulturní institut v Praze
Cesta sv. Cyrila a Metod\u011bje a jejich \u017e\u00e1k\u016f
Advertisement
Dokumentární výstava.
Společně s Cyrilo-Metodějským vědeckým centrem při Bulharské akademii věd představujeme dokumentární výstavu Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výstava je součástí projektu certifikování „Kulturní poutě Cyrila a Metoděje“ v rámci programu Cultural Routes of the Council of Europe. Prostřednictvím cestování prostorem i časem se snaží ukázat, jak se z dědictví jednotlivých evropských národů a zemí stává naše společné kulturní dědictví. Tento program je kanálem mezikulturního dialogu a podporuje lepší poznání a pochopení evropské kulturní identity, zachování a obnovu přírodního a kulturního dědictví. Expozice představuje jen několik opěrných bodů v díle našich prvoučitelů a jejich následovníků, stejně tak i symbolická místa – tak, jak je známe z historických pramenů o jejich díle, i z cyrilometodějské tradice, udržované po staletí.
ПЪТЯТ НА СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ.
Документална изложба
Българският културен институт съвместно с Кирило-Методиевският научен център при БАН представят документалната изложба „Пътят на Св. Кирил и Методий и техните ученици“. Изложбата е в подкрепа на сертифицирането на „Културния маршрут Кирил и Методий“ в рамките на програмата “Cultural Routes of the Council of Europe”. Тя цели да покаже как чрез пътуване през пространството и времето наследството на отделните европейски страни допринася за очертаването на общо културно наследство. Тази програма е канал за междукултурен диалог и подкрепя по-доброто познание и разбиране на европейската културна идентичност, както и съхраняването и възстановяването на природното и културното наследство. Изложбата показва само някои от повратните точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях – така както ги познаваме от историческите извори за делото им и от свидетелствата за кирило-методиевската традиция, натрупани в хода на времето.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Bulharský Kulturní Institut, Klimentská 6,Prague, Czech Republic

Sharing is Caring: