CCWG Mid-year workshop "Just and Inclusive Climate Transition"

Mon Jun 27 2022 at 08:30 am to 01:30 pm

Pan Pacific Hanoi | Hanoi

NGO Climate Change Working Group (CCWG)
Publisher/HostNGO Climate Change Working Group (CCWG)
CCWG Mid-year workshop "Just and Inclusive Climate Transition"
Advertisement
Does transition mean we are changing the way to live our lives or the way we interact with our kinds?
About this Event

Khái niệm "chuyển dịch khí hậu" thường khá trừu tượng và mang tính kỹ thuật cao. Vậy chuyển dịch có nghĩa rằng chúng ta thay đổi cách vận hành cuộc sống và nền kinh tế hay thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau?

Hãy cùng tìm hiểu và thảo luận câu hỏi này tại Hội thảo giữa năm của CCWG "Chuyển dịch công bằng, ứng phó với BĐKH toàn diện tại Việt Nam"

  • Thời gian: 08:30 – 13:30, 27/06/2022
  • Địa chỉ: Trực tiếp tại Khách sạn Pan Pacific, số 1, Đường Thanh niên, Ba Đình, Hà Nội kết hợp trực tuyến trên Zoom
  • Chương trình dự kiến: https://bit.ly/ccwg2706

Vui lòng đăng ký nhận vé tham dự chương trình trực tiếp trước 24/06

Sự kiện được tổ chức bởi Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) với sự hỗ trợ của Viện Friedrich-Ebert Việt Nam, đây là cơ hội trao đổi và kết nối với các bên liên quan trong lĩnh vực khí hậu bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các bộ ban nghành, các đối tác quốc tế, chuyên gia...nhằm cùng thảo luận về những tiềm năng và thách thức để tăng cường công bằng và sự tham gia của cộng đồng trong các tiến trình chính sách.

----------------------------------------------------------------------------------


When we think of the word "climate transition", it usually sounds very technical and vague. Does transition mean we are changing the way to live our lives or the way we interact with our kinds?

Let’s discuss this question in CCWG annual Mid-year workshop: "Just and Inclusive Climate Transition in Vietnam":

  • Time: 08:30 – 13:30, 27 June 2022
  • Address: In-person meeting at Pan Pacific Hotel, No 1, Thanh Nien Road, Ba Dinh, Hanoi and virtually via Zoom
  • Tentative Agenda: https://bit.ly/ccwg2706

Reserve your ticket to join with us by RSVP before 24 June, 2022

The event is organised by CCWG with the support from Friedrich-Ebert-Stiftung Viet Nam, this is the the to exchange knowledge and network with climate stakeholders from NGOs, government agencies, international partners, and experts… on key challenges and opportunities to enhance inclusion and participation of the community in the upcoming policies progress.

-----------------------------------------------------------------------------------


Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) là một thành viên của trung tâm Trung tâm Dữ liệu Phi chính phủ nước ngoài - Liên hiệp Hữu nghị (VUFO-NGO Resource Center), được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu tạo ra một diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs), các cá nhân, cơ quan nhằm hướng tới ứng phó với biến đổi khí hậu bền vững, chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy hợp tác tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2022-2025, mục tiêu của CCWG là “Thúc đẩy hành động khí hậu như một cơ hội thúc đẩy công bằng xã hội nhằm hướng Việt Nam tới một tương lai các-bon thấp, trong đó thích ứng và khả năng chống chịu đóng vai trò quan trọng”

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của CCWG, xin truy cập https://ngocentre.org.vn/ccwg

-----------------------------------------------------------------------------------


The NGO Climate Change Working Group (CCWG) is a member of VUFO - NGO Resource Center, established in February 2008 to provide a forum for Vietnamese NGOs (VNGOs), International NGOs (INGOs), institutions and individuals to help generate sustainable responses to global warming. As the biggest network in the field of climate change, CCWG facilitates information, resource-sharing and coordination among NGOs engaged in addressing climate change across a number of sectors, scales and themes.

For the period 2022-2025, the overall objective of CCWG is “To promote climate action as a socially just opportunity to guide Viet Nam toward a low-carbon future in which adaptation and resilience play an increasing role”

To know more information about the activity of CCWG, please visit: https://ngocentre.org.vn/ccwg

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pan Pacific Hanoi, 1 Đường Thanh Niên, Hanoi, Vietnam

Tickets

USD 0.00

Sharing is Caring: