CCCB-Xcèntric-20è Aniversari-Projection Instructions

Sun Nov 07 2021 at 06:30 pm to 08:30 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB-Xc\u00e8ntric-20\u00e8 Aniversari-Projection Instructions
Advertisement
Sessió especial que situa a primer terme el projector i la labor del projeccionista.
About this Event

CATALÀ

Projection InstructionsSessió especial que situa a primer terme el projector i la labor del projeccionista. Després de la recreació de la mítica performance A Lecture de Hollis Frampton, vindrà la projecció d'un conjunt d'obres que reflecteixen els elements materials de l'acte de la projecció. Per acabar, els artistes Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez realitzaran una performance titulada Echo Chamber.


A Lecture, tal com indica el nom, és una conferència feta a partir d'un projector de 16 mm, una pantalla, la veu gravada de Michael Snow, un filtre vermell i un netejador de pipa, on Hollis Frampton exposa que «l'art de fer pel·lícules consisteix a idear coses per posar-les al projector», aquesta màquina que «modula el feix de llum emergent» i té la capacitat de delimitar aquest «rectangle de llum blanca» que «és totes les pel·lícules». Aquest exercici mínim de cinema i d'elogi a la màquina i al lloc de projecció, es va presentar per primer cop al Hunter College (Nova York), el 30 d'octubre del 1968, i serà recreat en aquesta sessió pels cineastes Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez.


A Lecture, Hollis Frampton, 1968, xerrada-performance en 16 mm amb so, 20 min.


Les pel·lícules aplegades en aquesta sessió permeten visualitzar el dispositiu cinematogràfic que les envolta i reflecteixen els elements materials de l'acte de la projecció. Al mateix temps, com en un mirall i a través d'operacions sorprenents, situen en primer terme la figura del projeccionista. Les cues de compte enrere a l'inici de les projeccions (At the Academy), les instruccions textuals que ha de seguir atentament el projeccionista (Projection Instructions), els reenquadraments amb màscares opaques que fan eco amb la finestreta del projector (Luminous Zone), l'encreuament entre les diferents velocitats de filmació i la velocitat constant de projecció (Transparency), la transformació de les imatges en sons quan les llegeix el capçal òptic del projector (Railings), el pas de la successió de fotos fixes al moviment dels fotogrames en la projecció (Pasadena Freeway Stills), la desfilada entrellaçada de dues bobines mal carregades a la càmera, refilmades, cremades, descentrades i desenfocades (Bad Burns) o la substitució del rotlle de pel·lícula per un rodet de fil (zzz: Hamburg Spezial). Ressonant les diferents parts del projector i la càmera, l'acte de projectar queda determinat per l'aquí i l'ara.


At the Academy, Guy Sherwin, 1974, 16 mm, 5 min.


Projection Instructions, Morgan Fisher, 1985, 16 mm, 4 min.


Luminous Zone, Barry Gerson, 1973, 16 mm, 28 min.


Transparency, Ernie Gehr, 1969, 16 mm, 11 min.


Railings, Guy Sherwin, 1977, 16 mm, 10 min.


Pasadena Freeway Stills, Gary Beydler, 1974, 16 mm, 6 min.


Bad Burns, Paul Sharits, 1982, 16 mm, 5 min.


zzz: Hamburg Spezial, Hans Scheugl, 1968, 16 mm, s/d.


Projecció en 16 mm. Còpies cortesia de Light Cone, Canyon Cinema i Arsenal.


Echo Chamber, una performance de Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez.


L'eco es produeix quan una ona es reflecteix en una superfície i torna a l'emissor. Aquesta performance fílmica treballa entorn de la idea de l'eco, a través de la transmissió, repetició i sincronització d'imatges i sons generant un sistema de reverberacions que transformin l'espai en una sala de miralls.


Presenta: Celeste Araújo


Participants: Valentina Alvarado Matos


Directors/es: Guy Sherwin, Morgan Fisher, Barry Gerson, Ernie Gehr, Gary Beydler, Paul Sharits, Hans Scheugl, Valentina Alvarado Matos


Aquesta activitat forma part de: 20 aniversari de Xcèntric, Xcèntric 2021


CASTELLANO

Projection InstructionsSesión especial que sitúa en primer término el proyector y la labor del proyeccionista. A la recreación de la mítica performance A Lecture, de Hollis Frampton, seguirá la proyección de un conjunto de obras que reflejan los elementos materiales del acto de la proyección. Para finalizar, los artistas Valentina Alvarado Matos y Carlos Vásquez Méndez realizarán una performance titulada Echo Chamber.


A Lecture, tal como el nombre indica, es una conferencia hecha a partir de un proyector de 16 mm, una pantalla, la voz grabada de Michael Snow, un filtro rojo y un limpiador de pipa, en la que Hollis Frampton expone que «el arte de hacer películas consiste en idear cosas para meterlas en el proyector», esa máquina que «modula el haz de luz emergente» y tiene la capacidad de delimitar ese «rectángulo de luz blanca» que «es todas las películas». Este ejercicio mínimo de cine y elogio a la máquina y al lugar de proyección, fue presentado por primera vez en el Hunter College (Nueva York), el 30 de octubre de 1968, y será recreado en esta sesión por los cineastas Valentina Alvarado Matos y Carlos Vásquez Méndez.


A Lecture, Hollis Frampton, 1968, charla-performance en 16 mm con sonido, 20 min.


Las películas reunidas en esta sesión permiten visualizar el dispositivo cinematográfico que las rodea y reflejan los elementos materiales del acto de la proyección. Al mismo tiempo, como en un espejo y a través de operaciones sorprendentes, sitúan en primer término la figura del proyeccionista. Las colas de cuenta atrás al inicio de las proyecciones (At the Academy), las instrucciones textuales que debe seguir atentamente el proyeccionista (Projection Instructions), los reencuadres mediante máscaras opacas haciendo eco con la ventanilla del proyector (Luminous Zone), el cruce entre las diferentes velocidades de filmación y la constante velocidad de proyección (Transparency), la transformación de las imágenes en sonidos al ser leídas por el cabezal óptico del proyector (Railings), el paso de la sucesión de fotos fijas al movimiento de los fotogramas en la proyección (Pasadena Freeway Stills), el desfile entrelazado de dos bobinas mal cargadas en la cámara, refilmadas, quemadas, descentradas y desenfocadas (Bad Burns) o la sustitución del rollo de película por un carrete de hilo (zzz: Hamburg Spezial). Resonando las diferentes partes del proyector y la cámara, el acto de proyectar queda determinado por el aquí y el ahora.


At the Academy, Guy Sherwin, 1974, 16 mm, 5 min.


Projection Instructions, Morgan Fisher, 1985, 16 mm, 4 min.


Luminous Zone, Barry Gerson, 1973, 16 mm, 28 min.


Transparency, Ernie Gehr, 1969, 16 mm, 11 min.


Railings, Guy Sherwin, 1977, 16 mm, 10 min.


Pasadena Freeway Stills, Gary Beydler, 1974, 16 mm, 6 min.


Bad Burns, Paul Sharits, 1982, 16 mm, 5 min.


zzz: Hamburg Spezial, Hans Scheugl, 1968, 16 mm, s/d.


Proyección en 16 mm. Copias cortesía de Light Cone, Canyon Cinema y Arsenal.


Echo Chamber, una performance de Valentina Alvarado Matos y Carlos Vásquez Méndez.


El eco se produce cuando una onda se refleja en una superficie y regresa al emisor. Esta performance fílmica trabaja en torno a la idea del eco, a través de la transmisión, repetición y sincronización de imágenes y sonidos generando un sistema de reverberaciones que transformen el espacio en una sala de espejos.


Presenta: Celeste Araújo


Participantes: Valentina Alvarado Matos


Directores/as: Guy Sherwin, Morgan Fisher, Barry Gerson, Ernie Gehr, Gary Beydler, Paul Sharits, Hans Scheugl, Valentina Alvarado Matos


Esta actividad forma parte de 20 aniversario de Xcèntric, Xcèntric 2021

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 4.00

Sharing is Caring: