CCCB- Converses entre runes . Què és la vida?

Sat Sep 18 2021 at 11:00 am to 02:00 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB- Converses entre runes . Qu\u00e8 \u00e9s la vida? Converses entre runes
Una invitació a compartir sabers per aprendre a viure imorir junts en una terra ferida.
About this Event

Què és la vida?

Conversa oberta amb Alicia Kopf i Bego Vendrell

Com canvia la nostra percepció de l'ésser humà en entendre la vida com una convivència entre desconeguts? Com s'originen nous éssers a partir de l'associació i la cooperació? Què s'ha de tallar i què s'ha d'enllaçar perquè floreixin relacions multiespècies? Quin tipus de relats es generen a partir dels embolics i les friccions entre els cossos?

En aquesta primera sessió, ens centrarem en la teoria endosimbiòtica de la biòloga Lynn Margulis, que sosté que «les noves espècies evolucionen principalment a través d'una intimitat de llarga durada entre estranys». Explorarem les friccions entre la selecció natural i la competència com a motors de l'evolució i la simbiosi i la cooperació com a generadores de vida.Conversarem amb la biòloga i professora Bego Vendrell, deixebla de Margulis i l'artista i escriptora Alicia Kopf sobre els fluxos d'energia i matèria que, en canviar, generen la vida.

Participants: Bego Vendrell, Alicia KopfDirectors/es: Helen Torres


Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Converses entre runes

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.


ESPAIPati de les Dones

IDIOMACastellà / Català


¿Cómo cambia nuestra percepción del ser humano al entender la vida como una convivencia entre desconocidos? ¿Cómo se originan nuevos seres a partir de la asociación y la cooperación? ¿Qué debe cortarse y qué enlazarse para que florezcan relaciones multiespecies? ¿Qué tipo de relatos se generan a partir de los enredos y las fricciones entre los cuerpos?

En esta primera sesión, nos centraremos en la teoría endosimbiótica de la bióloga Lynn Margulis, que sostiene que «las nuevas especies evolucionan principalmente a través de una intimidad de larga duración entre extraños». Exploraremos las fricciones entre la selección natural y la competencia como motores de la evolución y la simbiosis y la cooperación como generadoras de vida.

Conversaremos con la bióloga y profesora Bego Vendrell, discípula de Margulis y la artista y escritora Alicia Kopf sobre los flujos de energía y materia que, al cambiar, generan la vida.

Participantes: Bego Vendrell, Alicia KopfDirectores/as: Helen Torres

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Conversaciones entre ruinas

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.

ESPACIOPati de les Dones

IDIOMACastellano / Catalán


How does our perception of the human species change once life is understood as a co-existence between unfamiliar beings? How do new beings originate from association and cooperation? What should be cut and what should be connected so that multispecies relationships flourish? What types of narratives are generated from the links and frictions between the entities?


In this first session, we will focus on the endosymbiotic theory of biologist Lynn Margulis, which sustains that “new species evolve primarily through long-term interaction”. We will explore the friction between natural selection and competition as the driving force of evolution; and symbiosis and co-operation as generators of life.


We will speak with biologist and professor Bego Vendrell, a disciple of Margulis, and artist and writer Alicia Kopf about the flow of energy and matter that generates life through change.


Participants: Bego Vendrell, Alicia Kopf


Directors: Helen Torres


This activity is part of Science Friction, Conversations among ruins

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.


VENUE


The Pati de les Dones

LANGUAGE


Spanish / Catalan

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

Sharing is Caring: