CCCB- Conversa amb Jane Mansbridge. L’art d’escoltar

Mon Jan 17 2022 at 06:30 pm to 08:00 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB- Conversa amb Jane Mansbridge. L\u2019art d\u2019escoltar
Advertisement
Conversa amb Jane Mansbridge. L’art d’escoltar
About this Event

Amb motiu de la publicació del llibre Democracia. Amistad y pugna, Jane Mansbridge, veu referent del pensament polític contemporani, parlarà amb els politòlegs Josep Lluís Martí i Felipe Rey Salamanca sobre els reptes als quals s’enfronten els valors democràtics i el paper que té la capacitat d'escoltar, com a instrument per garantir-ne el futur.

Jane Mansbridge ha dedicat la seva obra a repensar els paradigmes de la teoria política contemporània. Ha influït en diverses generacions de politòlegs d’arreu del món amb una profunda reflexió sobre els models de participació i representació ciutadana. En un moment en què els discursos de l’odi i l’autoritarisme posen en qüestió els valors democràtics, Mansbridge proposa assajar noves formes de deliberació que actualitzin la pràctica democràtica. Com introduir la capacitat d'escoltar entre el soroll del present? Cap a on evolucionarà la democràcia en els anys següents?

Participants: Jane Mansbridge, Josep Lluís Martí, Felipe Rey Salamanca


Con motivo de la publicación del libro Democracia. Amistad y pugna, Jane Mansbridge, voz referente del pensamiento político contemporáneo, hablará con los politólogos Josep Lluís Martí i Felipe Rey Salamanca sobre los retos a los que se enfrentan los valores democráticos y el papel que tiene la capacidad de escuchar, como instrumento para garantizar su futuro.

Jane Mansbridge ha dedicado su obra a repensar los paradigmas de la teoría política contemporánea. Ha influido en diversas generaciones de politólogos de todo el mundo con una profunda reflexión sobre los modelos de participación y representación ciudadana. En un momento en que los discursos del odio y el autoritarismo ponen en cuestión los valores democráticos, Mansbridge propone ensayar nuevas formas de deliberación que actualizan la práctica democrática. ¿Cómo introducir la capacidad de escuchar entre el ruido del presente? ¿Hacia dónde evolucionará la democracia en los próximos años?

Participantes: Jane Mansbridge, Josep Lluís Martí, Felipe Rey Salamanca


On the occasion of the publication of the book Democracia. Amistad y pugna, Jane Mansbridge, a leading voice in contemporary political thought, will talk with political scientists Josep Lluís Martí and Felipe Rey Salamanca about the challenges facing democratic values and the role of listening as an instrument to guarantee their future.

Jane Mansbridge has dedicated her work to re-think the paradigms of contemporary political theory. She has influenced several generations of political scientists around the world with a profound reflection on models of citizen participation and representation. At a time when hate speeches and authoritarianism are calling democratic values into question, Mansbridge proposes to test new forms of deliberation that update democratic practice. How to introduce listening among the noise of the present? Where will democracy evolve in the coming years?

Participants: Jane Mansbridge, Josep Lluís Martí, Felipe Rey Salamanca

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

Discover more events by tags:

Art in Barcelona

Sharing is Caring: