CCCB- Conferència de Marta Segarra i diàleg amb Gerard Ortín .

Tue Nov 02 2021 at 06:30 pm to 08:10 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB- Confer\u00e8ncia de Marta Segarra i di\u00e0leg amb Gerard Ort\u00edn .
Advertisement
Conferència de Marta Segarra i diàleg amb Gerard Ortín. Trobades humanimals
About this Event

En aquesta sessió, Marta Segarra, directora de recerca al Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité del CNRS, ens parlarà de com la creença en l’excepcionalitat humana, dominant en el món occidental, conviu amb la fascinació que provoca la hibridació entre animals humans i no humans i dialogarà amb l'artista i cineasta Gerard Ortín sobre com aquesta fascinació es manifesta en les arts i les ciències.


Ja sigui en forma de metamorfosis, especialment abundants en la mitologia grecoromana, ja sigui com a éssers imaginats (però no per això menys «reals») que combinen trets físics humans i no humans, de vegades fruit d’una unió entre individus d’espècies diferents, la hibridació entre animals humans i no humans sempre ha provocat fascinació. Sovint, aquests éssers híbrids es consideren monstruosos i amenaçadors, com l’home llop o la dona pantera. Si la hibridesa és representada com a aberrant és perquè la «màquina antropològica» utilitza aquestes figures mesclades per tal de reafirmar els límits estancs de la humanitat, la seva diferència categòrica respecte a la resta d’éssers vius, i no per il·lustrar la porositat d’aquestes fronteres. Des de les arts, l’antropologia, la filosofia i les ciències experimentals, però, s’han descrit i analitzat trobades humanimals que qüestionen l’aïllament voluntari de l’espècie humana.


Participants: Marta Segarra, Gerard Ortín CastellvíAquesta activitat forma part de: Ciència fricció, En simbiosi

ESPAIPati de les Dones

IDIOMACatalà

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.

ESPAIPati de les Dones

IDIOMACatalà

Aforament limitat segons la normativa sanitària vigent. Recomanem comprar l'entrada prèviament en línia.


Conferencia de Marta Segarra y diálogo con Gerard Ortín

Encuentros humanimales


Marta Segarra, directora de investigación en el Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité del CNRS, nos hablará sobre cómo la creencia en la excepcionalidad humana, dominante en el mundo occidental, convive con la fascinación que provoca la hibridación entre animales humanos y no humanos y dialogará con el artista y cineasta Gerard Ortín sobre cómo esta fascinación se manifiesta en las artes y las ciencias.


Ya sea en forma de metamorfosis, especialmente abundantes en la mitología grecorromana, ya sea como seres imaginados (pero no por ello menos «reales») que combinan rasgos físicos humanos y no humanos, a veces fruto de una unión entre individuos de especies diferentes, la hibridación entre animales humanos y no humanos siempre ha provocado fascinación. A menudo, estos seres híbridos se consideran monstruosos y amenazadores, como el hombre lobo y la mujer pantera. Si la hibridez es representada como aberrante es porque la «máquina antropológica» utiliza estas figuras mezcladas para reafirmar los límites estancos de la humanidad, su diferencia categórica respecto al resto de seres vivos, y no para ilustrar la porosidad de estas fronteras. Sin embargo, desde las artes, la antropología, la filosofía y las ciencias experimentales se han descrito y analizado encuentros humanimales que cuestionan el aislamiento voluntario de la especie humana.


Participantes: Marta Segarra, Gerard Ortín Castellví

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, En simbiosis

Pati de les DonesIDIOMACatalán

Aforo limitado según la normativa sanitaria vigente. Recomendamos comprar la entrada anticipadamente en línea.
Lecture by Marta Segarra and dialogue with Gerard Ortín

Humanimal Encounters


In this session, Marta Segarra, research director at the CNRS-backed research unit Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité, will speak about how the western world’s prevailing belief in human exceptionality coexists with a fascination about hybridisation between human and non-human animals and she will dialogue with the artist and filmmaker Gerard Ortín about how this fascination manifests itself in the arts and sciences.


Whether in the form of metamorphosis, an especially abundant theme in Greek and Roman mythology, or whether it is about imaginary beings (but no less “real” for that) that combine human and non-human physical features, or that are sometimes fruit of the union between individuals of different species, hybridisation between human and non-human animals has always been a fascinating idea. These hybrid beings are frequently seen as monstrous and threatening, like the wolf-man and panther-woman. If hybridity is represented as aberrant it is because the “anthropological machine” uses these compound figures to reaffirm the fixed limits of humanity and its difference from other living beings, rather than to illustrate porosity between these boundaries. However, humanimal encounters that question the voluntary separation of the human species have been described and analysed from the standpoints of the arts, anthropology, philosophy, and the experimental sciences.


Participants: Marta Segarra, Gerard Ortín Castellví

This activity is part of Science Friction, In symbiosisVENUEThe Pati de les Dones

LANGUAGECatalan

Limited capacity according to current health regulations. We recommend buying the ticket in advance online.Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

Sharing is Caring: