CCCB- Ciutat i recursos . Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme

Wed Sep 15 2021 at 06:30 pm to 08:00 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB- Ciutat i recursos . Biennal Espanyola d\u2019Arquitectura i Urbanisme Ciutat i recursos
Debats de la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme
About this Event

Amb Sébastien Marot, Xavier Monteys i Anna Bach repensarem el vincle entre el camp i la ciutat, així com el futur dels models de producció i abastiment d’aliments i recursos.


Lluny de ser dues entitats separades i clarament delimitades, el camp i la ciutat constitueixen un continu caracteritzat per una relació simbiòtica i bidireccional. L’agricultura ha estat, des dels inicis dels temps, el motor del desenvolupament de les societats urbanes, i el camp segueix avui abastint les ciutats d’aliments i de tota mena de matèries primàries necessàries per a la seva subsistència. En aquest diàleg reflexionarem sobre recursos i sobirania alimentària i subratllarem la necessitat de redefinir el vincle entre camp i ciutat per donar resposta als actuals reptes demogràfics, energètics i mediambientals.


Participants: Sébastien Marot, Xavier Monteys, Anna Bach


Aquesta activitat forma part de: Viure junts. Territori, comunitat, recursos

ESPAI

Pati de les Dones

IDIOMA

Català / Francès

Servei de traducció simultània francès – català.


Con Sébastien Marot, Xavier Monteys y Anna Bach repensaremos el vínculo entre el campo y la ciudad, así como el futuro de los modelos de producción y abastecimiento de alimentos y recursos.


Lejos de ser dos entidades separadas y claramente delimitadas, el campo y la ciudad constituyen un continuo caracterizado por una relación simbiótica y bidireccional. La agricultura ha sido, desde el inicio de los tiempos, el motor del desarrollo de las sociedades urbanas, y hoy el campo sigue abasteciendo a las ciudades de alimentos y de todo tipo de materias primas necesarias para su subsistencia. En este diálogo reflexionaremos sobre recursos y soberanía alimentaria y subrayaremos la necesidad de redefinir el vínculo entre campo y ciudad para dar respuesta a los actuales retos demográficos, energéticos y medioambientales.


Participantes: Sébastien Marot, Xavier Monteys, Anna Bach


Esta actividad forma parte de Vivir juntos. Territorio, comunidad, recursos

ESPACIO

Patio de les Dones

IDIOMA

Catalán / Francés

Servicio de traducción simultánea francés - catalán.


City and Resources

Debates in the context of the Spanish Biennial of Architecture and UrbanismWith Sébastien Marot, Xavier Monteys and Anna Bach we will rethink the connections between the countryside and the city, as well as the future of production and supply models for food and resources.


As opposed to two separate and clearly defined entities, the countryside and the city form a continuum characterised by a symbiotic and bidirectional relationship. Agriculture has been the driving force behind the development of urban societies since the beginning of time, and today the countryside still supplies cities with food and all kinds of raw materials necessary for their subsistence. In this debate we will reflect on resources and food sovereignty and highlight the need to redefine the connection between countryside and city in order to respond to today’s demographic, energy-related and environmental challenges.


Participants: Sébastien Marot, Xavier Monteys, Anna Bach


This activity is part of Living Together: Territory, Community, Resources

VENUEThe Pati de les Dones

LANGUAGECatalan / French

Simultaneous translation French - Catalan

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 3.00

Sharing is Caring: