CC Art Talk: Elmgreen & Dragset

Thu Jun 24 2021 at 05:00 pm to 06:30 pm

Copenhagen Contemporary | Copenhagen

Copenhagen Contemporary
Publisher/HostCopenhagen Contemporary
CC Art Talk: Elmgreen & Dragset [English below]
Kom med torsdag d. 24. juni når Copenhagen Contemporary (CC) inviterer to af samtidskunstens stjerner Elmgreen & Dragset til en snak om deres kunstneriske praksis.
I en samtale med CCs direktør Marie Nipper vil Elmgreen & Dragset bl.a. fortælle om skabelsen af udstillingen Short Story, der lige nu kan opleves på CC, og som vil danne rammerne om aftenens talk.
Her kan du lære mere om den anerkendte kunstnerduos arbejdsproces, og hvordan de arbejder med installationer og skulpturer.
Vi glæder os til at se jer.

BILLETTER
Almindelig billet: 100 kr.
Studerende/Pensionist: 65 kr.
Årskort: 65 kr.
Billetten giver, ud over talken, adgang til alle CCs udstillinger.
Køb din billet her: https://billetto.dk/e/cc-art-talk-elmgreen-dragset-billetter-540731
Vi anbefaler, at du kommer i god tid og besøger udstillingen inden.

OM ELMGREEN & DRAGSET
Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen, København, Danmark og Ingar Dragset, Trondheim, Norge, bor og arbejder i Berlin) har arbejdet sammen som kunstnerduo siden 1995 og har boet og arbejdet i Berlin siden 1997. I deres kunstneriske virke undersøger de spørgsmål om identitet og tilhørsforhold fra et sociokulturelt perspektiv, og udfordrer konventionelle måder at lave udstillinger på. De arbejder i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur, med fokus på skulptur og installation. Mange af deres værker synes at være fanget mellem en handling, der lige er sket eller er ved at forekomme. Drivkraften i kunstnernes tilgang er historiefortælling, hvor narrativerne ofte udfoldes og antydes gennem præcise fremstillinger af flygtige øjeblikke. Deres værker udfordrer ofte den institutionelle kontekst som de udstilles i, både rumligt, men også i relation til de tilhørende normer.

OM UDSTILLINGEN
Med installationen Short Story har kunstnerduoen Elmgreen & Dragset forvandlet Copenhagen Contemporarys Hal 2 til en tennisbane. Når man træder ind i udstillingshallen møder man en tennisbane i næsten fuld størrelse, hævet en smule over gulvet. Det hvide net og opkridtningen af banen markerer spillets regler på det orange-brune underlag, og indrammer en tyst scene, hvor de tre skulpturer; Flo, Kev og Bogdan, spiller hovedrollerne. Elmgreen og Dragsets Short Story er som et filmisk stilbillede, der fanger øjeblikket efter en kamp – men det er op til publikum selv at udfylde og formulere fortællingerne, frosset foran dem i tid og sted. I Short Story får vi ikke mange svar eller forklaringer. Tre karakterer står fast foran dig, men de subtile fortællinger bag forbliver flygtige og vanskelige at få fat på. I stedet træder vi ind i en arena, hvor vi kan reflektere og tale om emner som konkurrence, individualisme, inklusion og eksklusion. Læs mere om udstillingen her: https://copenhagencontemporary.org/elmgreen-dragset/

BESØG PÅ CC
Yderligere information om dit besøg på CC kan findes her: https://copenhagencontemporary.org/besog/#retningslinjer
Yderligere information om coronapas kan findes her: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidpas/
Du kan trygt besøge CC, da vi til enhver tid følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, og løbende opdaterer vores retningslinjer i takt med eventuelle justeringer i myndighedernes anvisninger.

________________________________________

Join us on Thursday 24 June when Copenhagen Contemporary (CC) invites two of the greatest international contemporary artists Elmgreen & Dragset to a talk about their artistic practice.
In a conversation with CC's director Marie Nipper, Elmgreen & Dragset will, among other things, talk about the creation of their exhibition Short Story, which can be experienced at CC right now, and which will the setting for the talk.
The conversation will thus be a unique opportunity to get an insight into the artist duo's work process, and to learn more about the way they work with installation art and sculpture.
We are looking forward to seeing you.

TICKETS:
Regular ticket: DKK 100.
Student / Senior: DKK 65
Annual pass: DKK 65
The ticket gives, in addition to the talk, access to all CCs exhibitions.
Buy your ticket here: https://billetto.dk/e/cc-art-talk-elmgreen-dragset-billetter-540731
We recommend that you early and visit the exhibition in advance of the art talk.

ABOUT ELMGREEN & DRAGSET
Elmgreen & Dragset (Michael Elmgreen, Copenhagen, Denmark and Ingar Dragset, Trondheim, Norway, live and work in Berlin) pursue questions of identity and belonging from a socio-cultural perspective in their artistic practice. Since 1995, they have been working together at the interface of art, design and architecture with a focus on sculpture and installation. Many of their works seem caught between an action that has just happened or is about to occur. Story telling is a driving force in the artists’ approach, where narratives are often built and suggested through precise presentations of transient situations. Their works often challenge the institutional context in which they are exhibited, both spatially and in relation to their attendant politics.

ABOUT SHORT STORY
With their installation Short Story, the Danish-Norwegian artist duo Emgreen & Dragset have transformed Copenhagen Contemporary’s Hall 2 into the setting of a tennis court. When entering the gallery space, visitors will encounter an almost full-size tennis court, slightly raised off the ground. The net and the painted lines mark the rules of play on the orange-brown court, framing a silent scene where three figurative sculptures Flo, Kev and Bogdan are the protagonists. Elmgreen & Dragset’s Short Story is like a film-still that captures a charged moment after a tennis match – but it is up to the audience to complete the abrupt narratives frozen before them in time and space. In Short Story we are left looking for answers or explanations. Three characters stand before you, but subtle and contextualizing narratives remain elusive. Instead, we enter a space that invites reflection on topics such as competition, individualism, inclusion and exclusion. Learn more about the installation here: https://copenhagencontemporary.org/en/elmgreen-dragset/

Photo: Elmar Vestner

Event Venue & Nearby Stays

Copenhagen Contemporary, Copenhagen , Denmark

Tickets

DKK 65.0 to DKK 100.0

Sharing is Caring: