BT*F | BYĆ NACJONALISTĄ reż. Valters Sīlis

Wed Oct 20 2021 at 08:00 pm to 10:00 pm UTC+02:00

TR Warszawa | Warsaw

TR Warszawa
Publisher/HostTR Warszawa
BT*F | BY\u0106 NACJONALIST\u0104  re\u017c. Valters S\u012blis ? Wydarzenie w ramach Baltic Transfer* Festival
---
? To opowieść o tym, jak autor scenariusza spektaklu Matīss Gricmanis został asystentem znanego deputowanego nacjonalistycznego w łotewskim parlamencie i co go do tego doprowadziło. W świecie nacjonalistów interesy państwa są ważniejsze niż interesy własne. Przyjaciele mają podobne poglądy i nie interesują się codziennymi problemami ani dobrami doczesnymi. Wrogów jest wielu, ale są dobrze znani. Prawdziwe wartości, które w dzisiejszym materialistycznym świecie straciły swoją wartość, znów nabiorą mocy. Prawdziwi patrioci nie powinni być posłuszni rządowi, który kapituluje przed różnymi organizacjami międzynarodowymi. Aby żyć w świecie pełnym wyzwań, trzeba najpierw obudzić siebie, a następnie obudzić łotewski naród.
W ramach festiwalu Baltic Transfer* prezentujemy specjalną, performatywną wersję spektaklu z udziałem Matīssa Gricmanisa oraz aktorów z zespołu TR Warszawa: Jana Dravnela, Moniki Frajczyk i Mateusza Górskiego.
Po spektaklu ok. 22:15 odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu Valtersem Sīlisem i Matīssem Gricmanisem w Kawałyk Sztuki Cafe.
Wstęp wolny.
---
dramatopisarz: Matīss Gricmanis
reżyseria: Valters Sīlis
scenografia: Uģis Bērziņs
reżyseria świateł: Lauris Johansons
reżyseria świateł (wersja performatywna): Andris Landaus
obsada wersji oryginalnej: Jānis Kronis, Āris Matesovičs, Ance Strazda
obsada polskiej wersji performatywnej: Jan Dravnel, Monika Frajczyk, Mateusz Górski
▼ DATA
20 października 2021, godz. 20:00, TR Warszawa/Marszałkowska 8 / spektakl z napisami polskimi
▼ BILETY
www.bilety.trwarszawa.pl
50 zł/30 zł

?? Baltic Transfer* Festival – przegląd nowych form teatru, muzyki, dramaturgii i audio instalacji z krajów bałtyckich, które łączy silna, nowa fala poszukiwań w sztukach performatywnych. To festiwal ponad granicami, efekt dwuletniej współpracy TR Warszawa z partnerskimi instytucjami z Estonii, Litwy i Łotwy. Na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8 swoje produkcje przedstawią Jaunimo Teatras z Wilna, Dirty Deal Teatro z Rygi i New Theatre Institute of Latvia oraz Centrum Teatralne Vaba Lava z Tallinna. Na wybrane wydarzenia zaprosimy do Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz do Kawałyku Sztuki Cafe.
? Więcej informacji o Festiwalu - https://trwarszawa.pl/baltictransfer/o-festiwalu/
This is a story of how the play’s author – Matīss Gricmanis started to work as an assistant to a well-known nationalist representative in the Latvian parliament and what led him to such decision.
In the world of nationalists, the interests of the state take precedence over one’s own interests. Friends are the people who think similarly, and are not interested in everyday problems or worldly possessions. There are many enemies, but they are well known. Real values that lost their recognition in this modern, materialistic world, will rise again. Real patriots should not obey the government that surrenders to various international organizations. To live a world that is full of challenges, one must first wake up himself/herself and then wake the Latvian nation.
As part of the Baltic Transfer * Festival, we present a special, performative version of the performance with the participation of Matīss Gricmanis and actors from the TR Warszawa company: Jan Dravnel, Monika Frajczyk and Mateusz Górski.
After the performance, around 10:15 PM, there will be a meeting with the creators of the play, Valters Sīlis and Matīss Gricmanis in Kawałyk Sztuki Cafe.
Admission free.
---
playwright: Matīss Gricmanis
director: Valters Sīlis
set designer: Uģis Bērziņs
light designer: Lauris Johansons
light designer (Warsaw version): Andris Landaus
original cast: Jānis Kronis, Āris Matesovičs, Ance Strazda
Warsaw cast: Jan Dravnel, Monika Frajczyk, Mateusz Górski
▼ DATE
October 20, 2021, 8PM in TR Warszawa/Marszałkowska 8 / Polish subtitles
▼ TICKETS
www.bilety.trwarszawa.pl
50 zł/30 zł
TR Warszawa and partners of the project invite you to the BALTIC TRANSFER* Festival – a review of new forms of theater, music, dramaturgy and audio art installations from the Baltic countries, where a strong new wave of experiments in the performing arts is on the rise. This is a festival that transcends borders, a result of a two-year collaboration between TR Warszawa and partnering institutions from Estonia, Lithuania and Latvia and. Jaunimo Teatras from Vilnius, Dirty Deal Teatro from Riga, the New Theatre Institute of Latvia and Theatre Centre Vaba Lava from Tallinn will present their productions on the stage of TR Warszawa/Marszałkowska 8. Selected accompanying events will be hosted by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute and Kawałyk Sztuki Cafe.
? More - https://trwarszawa.pl/en/baltic-transfer-festival/about/

Event Venue & Nearby Stays

TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Tricky \u2022 20 pa\u017adziernika 2021 \u2022 Warszawa
Wed Oct 20 2021 at 07:00 pm Tricky • 20 października 2021 • Warszawa

Praga Centrum

Warszawa: Klimakterium ... i ju\u017c
Wed Oct 20 2021 at 07:00 pm Warszawa: Klimakterium ... i już

Teatr Capitol

Barok w Rado\u015bci: Chante, \u00f4 ma langue!
Wed Oct 20 2021 at 07:15 pm Barok w Radości: Chante, ô ma langue!

Kościół Świętej Trójcy w Warszawie

Solatorium w brzmieniu mis i gong\u00f3w
Wed Oct 20 2021 at 07:30 pm Solatorium w brzmieniu mis i gongów

Solatorium

Cmentarne rewolucje. Historia warszawskich nekropolii. Wyk\u0142ad
Wed Oct 20 2021 at 07:30 pm Cmentarne rewolucje. Historia warszawskich nekropolii. Wykład

Worek Kości

Poznaj Dydkom! Pierwsze spotkanie Komisji Dydaktycznej
Wed Oct 20 2021 at 08:10 pm Poznaj Dydkom! Pierwsze spotkanie Komisji Dydaktycznej

Uniwersytet Warszawski

Prawnik w banku - charakterystyka pracy i zada\u0144
Wed Oct 20 2021 at 08:10 pm Prawnik w banku - charakterystyka pracy i zadań

Collegium Iuridicum II

OLD SCHOOL NIGHT \/ 20.10.2021 \/ Enklawa Club
Wed Oct 20 2021 at 10:00 pm OLD SCHOOL NIGHT / 20.10.2021 / Enklawa Club

Enklawa The Legendary Place

DOTAN
Thu Oct 21 2021 at 12:00 am DOTAN

Hydrozagadka

MASCAL edycja #4
Thu Oct 21 2021 at 08:30 am MASCAL edycja #4

Centrum Symulacji Medycznej WIM

IPS e.max Ceram \u2013 wszechstronne zastosowanie w jednym systemie
Thu Oct 21 2021 at 09:00 am IPS e.max Ceram – wszechstronne zastosowanie w jednym systemie

Ivoclar Vivadent

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events