Boklansering: Samfunnsfagdidaktikk

Wed Sep 15 2021 at 05:00 pm to 07:00 pm

Pilestredet 46, 0167 Oslo, Norge | Oslo

Universitetsforlaget
Publisher/HostUniversitetsforlaget
Boklansering: Samfunnsfagdidaktikk Kildekritikk, utforskning, demokratilæring, rasisme, seksualitet og 22.juli er noe av det som framheves i LK20. Krever den nye læreplanen nye måter å tenke, planlegge og undervise på for samfunnsfaglærere? Hvilke utfordringer og muligheter står samfunnsfagdidaktikken overfor i møte med den nye læreplanen?
Onsdag 15.september arrangerer vi boklansering ved OsloMet for boken Samfunnsfagdidaktikk! Du kan lese om boken her: https://www.universitetsforlaget.no/samfunnsfagdidaktikk
Gjennom bokens 15 kapitler bidrar ni forfattere til å gi lærere perspektiver på hvordan de kan reflektere over mulige problemstillinger når de skal formidle et samfunnsfaglig innhold i klasserommet. På lanseringen møter du redaktørene av boken Silje Førland Erdal, Lise Granlund og Erik Ryen som forteller deg litt om bakgrunnen for deres bok, og hvorfor boken kan være et nyttig redskap for fremtidige lærere som skal undervise i samfunnsfag.
Claudia Lenz, Evy Jøsok og Andreas Brekke har lest boken og vil bidra med sine vurderinger og kommentarer på hvorvidt boken bidrar til å belyse de tre didaktiske hovedspørsmålene "Samfunnsfagets hva, hvordan og hvorfor, og på hvilken måte boka gir støtte til samfunnsfagdidaktiske utfordringer som samfunnsfaglærere kan stå overfor?

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, 0167 Oslo, rom Athene 1 og 2 i første etasje.
Vi overholder de nasjonale og regionale retningslinjene for smittevern.

Event Venue & Nearby Stays

Pilestredet 46, 0167 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Sharing is Caring: