Body Universe : A Photographic Group Exhibition

Thu Dec 09 2021 at 11:00 am

HOP Hub Of Photography | Bangkok

Body Universe : A Photographic Group Exhibition
Advertisement
(For English please scroll down)

Body Universe
.
นิทรรศการกลุ่ม โดย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ / ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ / ชาญพิชิต พงศ์ทองสําราญ / Robert Zhao Renhui / มิติ เรืองกฤตยา / วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ / กฤตนันท์ ตันตราภรณ์ / ปริญญากร วรวรรณ / นิพันธ์ ยอดมณี
.
ภัณฑารักษ์ นิ่ม นิยมศิลป์ และ เอกรัตน์ ปัญญะธารา
.
9 ธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 2565
HOP PHOTO GALLERY
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
.
ชีวิตยิ่งใหญ่ตามคุณค่าที่เราอยากให้เป็น ทุกสิ่งมีความสำคัญเท่ากับความหมายที่เราให้กับสิ่งนั้น ๆ นิทรรศการนี้เป็นเรื่องของความคิดและมุมมอง ภาพของตัวเราที่เรามองเห็นและรับรู้ โลกที่เราอาศัยอยู่
และที่ของเราภายในจักรวาลนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ นิทรรศการนี้ยังต้องการที่จะนำเสนอบทบาท
ของภาพถ่าย และการทำหน้าที่ของภาพถ่ายในหลากหลายศาสตร์และองค์ความรู้
.
ภาพที่ปรากฏในนิทรรศการนี้ มีตั้งแต่ภาพขยายของแมลงขนาดเล็ก ไปจนถึงภาพของห้วงจักรวาล
อันกว้างใหญ่ สิ่งของและสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นอยู่ทั่วไป จะถูกนำเสนอในมุมมองที่ต่างจากเดิม วัตถุขนาดใหญ่
กับวัตถุขนาดเล็กที่สุดจะถูกจัดวางเคียงข้างกัน ซึ่งด้วยขนาดและสัดส่วนที่ไม่ปกตินี้เองจะบิดเบือนทรรศนะวิสัยของผู้ชม สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไม่เกี่ยวข้องกัน แต่จริง ๆแล้วกลับมีความสัมพันธ์อยู่ ทุกสิ่งล้วนเป็นผลผลิตของกันและกันในจักรวาลนี้
.
นักดาราศาสตร์พยายามมองย้อนเวลาไปยัง กลุ่มแก๊สเนบิวลา เพื่อพยายามทำความเข้าใจและศึกษา
การกำเนิดของดวงดาว ที่เป็นแหล่งที่สร้างสสารและชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น จากการสำรวจในปัจจุบัน
จักรวาลของเรามีอายุเกือบ 14 พันล้านปี แต่สายพันธุ์มนุษย์ปัจจุบัน (homo sapiens) พึ่งถือกำเนิดมาเมื่อ 300,000 ปีที่ผ่านมา ทุกสิ่งที่มีอยู่ เริ่มได้รับการให้ความหมายและสร้างความเข้าใจในแบบของเรา
การวิเคราะห์และการให้ความหมายเชิงนามธรรมเกิดขึ้น ผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานของการรับรู้ของมนุษย์ ความซับซ้อนที่เกิดจากมุมมองและการตีความในรูปแบบเฉพาะ ที่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่จะเข้าใจ
.
ตัวอย่างเช่น แสงที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ช่วยให้เราเห็นความงดงามของสีสัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราค้นพบเทคโนโลยีภาพถ่าย ที่มนุษย์เรานำมาใช้เพื่อเก็บภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือผืนดิน ที่ช่วยให้เราปลูกพืชพรรค์ และนำดินนั้นมาสร้างภาชนะใช้สอย แต่การได้ครอบครองผืนดินที่มีจำนวนจำกัด ก็กลับเป็นเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น และความขัดแย้ง
ทางสังคม หรือแม้แต่ร่างกายของมนุษย์และเครื่องตกแต่ง นอกจากจะเป็นแค่เรื่องของกายภาพและชีวภาพ ก็อาจกลายเป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรม สังคม และการเมือง
.
นิทรรศการนี้ เป็นการร่วมมือกันกับช่างภาพในแขนงต่าง ๆ ตั้งแต่ ศิลปินอาชีพ ศิลปินเซรามิค
นักเทคนิคการแพทย์ ช่างภาพวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และช่างภาพสารคดี ทุกคนต่างมีแนวทาง
และความสนใจที่หลากหลาย ต่างใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ต่างกัน ตั้งแต่การถ่ายภาพระบบอนาล็อก มาระบบดิจิทัล การใช้แสงธรรมชาติ และการใช้ประจุอิเล็กตรอน รวมถึงการสร้างประดิษฐ์อุปกรณ์จากเทคโนโลยีล่าสุด จนถึงการใช้อุปกรณ์สำเร็จ ช่างภาพหลายคนในนิทรรศการนี้ ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นศิลปิน
แต่เมื่อมองกับความรู้สึกที่ทุกคนทุ่มเท คำว่าศิลปะก็เป็นเพียงแค่นิยามหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ที่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความ ตามแต่ละบริบทของสังคมและวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ศิลปินทุกคนในนิทรรศการนี้มีร่วมกันคือการอุทิศตน เพื่อนำเสนอ โลกที่เขาเห็น ที่ประสบ เข้าใจ และหลงใหล
.
ทุกสิ่งใน Body Universe เป็นเรื่องของมุมมอง การรับรู้ และความเข้าใจ หากเราลองจินตนาการถึงโอกาส
ที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นในจักรวาลนี้ การชีวิตก็ถือเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับบางคน แต่ในขณะเดียวกัน บางคนก็อาจมองเห็นความเป็นจริงจากความไร้ค่า ไร้ความหมายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาชีวิตของมนุษย์กับอายุของจักรวาล เราเป็นเพียงแค่จุดไม้ขีด เกิดขึ้น ดับไป ถึงบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตและปัญหา
ที่เกิดขึ้น มันยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ที่สุดแล้ว ทุกสิ่งก็กลับมาที่ตัวเรา ที่มีอิสระ ที่จะเลือกและกำหนดมุมมองและการตีความของตนเอง ซึ่งสิ่งที่เราเลือก ก็จะเป็นตัวแทนของความเข้าใจ และเป็นสิ่งที่จะกำหนดชีวิต ทิศทาง และจุดหมายของตัวเอง
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

-------

Body Universe
A Photographic Group Exhibition
.
Artists: Viriya Chotpanyavisut / Suparerk Karuehanon / Charnpichit Pongtongsumran / Robert Zhao Renhui / Miti Ruangkritya / Wasinburee Supanichvoraparch / Krittanun Tantraporn / Prinyakorn Voravan / Nipan Yodmanee
.
Curated by Nim Niyomsin and Ekkarat Punyatara
.
9 December 2021 – 30 January 2022
HOP PHOTO GALLERY
3rd floor, MUNx2, Seacon Square, Srinakarin
.
Our life is as big as what we want it to be. Things are as important as how we perceive them. This exhibition is about assumption and perspective. It points to how we see ourselves,
the world, and our place in the universe. It is also trying to explore the role of photography
and its cross-disciplinary functions.
.
Subjects of this exhibition range from the minuscule of small living insects to the vast unimaginable area of deep interstellar space. Simple elements are presented from an unusual viewpoint. Scale and proportion are distorted. Enormity and minute are placed alongside
each other. Things that first seem far apart are all interconnected. Everything is the product of this universe.
.
Astronomers look back, literally, into the Nebula to understand star formation, the foundation of all the elements and life in the universe. The age of the universe is close to 14 billion years, but homo sapiens only emerged in the last 300,000. Since then, all matters and observations have been given meaning as understood and perceived by us. Objects have been given insights and abstract concepts, with layers of understanding and complexity as can only be recognized by a human being.
.
For example, light, which gives us the ability to appreciate color, also gives us photography
and a means to record and preserve nature. The soil in our land has been used to grow crops and produce basic utensils, while at the same time, its possession can lead to class division and struggle. The human body and its decoration are not just biological but also gives traces of cultural and socio-political meaning.
.
This exhibition is a collaboration with photographers from various fields, including professional artists, a ceramist, a medical technician, science photographers, an astronomer,
and documenters. All present different approaches and interests. Equipment and techniques used vary from analogue to digital, light source to electron particles, and latest technology customization to ready-made. Some photographers here do not consider themselves artists. However, with such passion, art is just another man-made definition based on culture
and context, open to different perspectives and interpretations. What these people have
in common is their devotion to present the world they all have experienced, understood,
and been fascinated by.
.
In Body Universe, everything is about perception and perspective. For us, life and our surroundings can be something precious, given the slim chance of life occurring at all. But
it can also be something meaningless. We only exist for a brief moment in this universe, yet sometimes feel at the center of it all, absorbed in our private concerns. But in the end, it all comes down to the freedom of our outlook, perception, and interpretation. This is what will guide our understanding, our life, its direction, and destination.
.
For more information : [email protected]
.
#BodyUniverseExhibition
#HOPHubOfPhotography
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

HOP Hub Of Photography, HOP - Hub Of Photography, 3rd Floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin, Bangkok, Thailand 10250, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: