Body Coaching - Stockholm

Tue Feb 21 2023 at 09:00 am to Thu Feb 23 2023 at 05:00 pm UTC+01:00

Hälsans Hus | Stockholm

Mia Lehndal
Publisher/HostMia Lehndal
Body Coaching - Stockholm
Advertisement
Body Coaching
Kroppen talar till oss hela tiden. Den signalerar behov, bär på djup visdom och ofta mycket oanvänd kraft och outnyttjade resurser. När vi kommer i kontakt med allt detta frigörs energi som väntar på att börja röra på sig, för ditt syfte och din riktning i livet och din förmåga att ta emot livets gåvor.
I Body Coaching fördjupar vi det coachande samtalet genom att tala direkt med kroppen. Grundprincipen är den samma som i ett vanligt coaching samtal, vi ställer frågor som bjuder in mottagaren att hitta sina egna svar. Skillnaden i den här kursen är att vi ställer frågorna direkt till mottagarens kropp. Hur det går till? Ja det är precis det vi kommer att visa och öva på.
Liksom i traditionell coaching är det din förmåga till närvaro och att våga vila i att inte veta vad som ska ske som är nycklarna till mottagarens förmåga att ge sig hän och öppna upp. Därför är det vad vi kommer att fördjupa oss i under dessa dagar. Det enda som krävs av dig är att du är villig att ge din hän in i en process som du inte vet vart den kommer att ta dig. Att våga vila i tilliten till livet och i att inte veta. En träning som kommer att ge dig fördjupad coachingkompetens, men kanske framför allt ett skönare förhållningssätt till livet. Välkommen till dagar där du bjuds in att fördjupa din egen kroppskännedom, närvaro och intuition (embodied precense = förkroppsligad närvaro).
Kursen är lämplig som vidareutbildning för coacher, terapeuter, yogalärare mfl.
Du kan delta även om du inte har tidigare utbildning/erfarenhet som något av ovanstående. Kursen kommer med största sannolikhet att ta dig från där du är till nästa nivå av djup inom dig själv oavsett din bakgrund. Du kan ha mycket stor användning av det du lär dig i alla dina relationer, inte minst den du har med dig själv.
Det finns mycket vetenskapligt stöd för hur viktigt det är med fördjupad kroppskontakt i processen av läkning av kroppsminnen (ibland kallat trauma). Vi kan också komma i kontakt med vår inre frid, kärlek och medvetenhet genom kroppen.
Kursen ger 20 CCE poäng enligt International Coach Federation. Här kan du läsa om vad det innebär:
https://icfsverige.se
Tider
9-17 tisdag, onsdag, torsdag. Kom kl 8 om du vill yoga innan.
Pris
Privatpersoner 7 500 inkl moms
Enmansföretag 7 500 + moms
Större företag 10 000 kr + moms
Räntefri avbetalning möjlig.
Anmälan:
https://events.magnetevents.com/Event/body-coaching-49789/
Kursledare: Mia Lehndal PCC
Mer info om Mia och Modigt Ledarskap
http://www.modigtledarskap.se
IN ENGLISH
Our bodies are continuously communicating with us. They are signaling our needs, carrying deep wisdom and often lots of unleashed potential and resources. When we encounter all this, energy is potentially released and starts to move, for your purpose and direction in life and your ability to receive the gifts of life without resistance.
In Body Coaching we will deepen our coaching methodology by talking directly to the body. As in any professional coaching we ask questions that invites the participant to find their own answer. The difference it that in this course we will direct the questions directly to the body. How is that possible? Well, that is exactly what you will learn and practice.
As in any other coaching methodology it is your ability to be present and rest in not knowing the outcome that are they keys to the participants ability to feel trust, relaxation and openness. So that is what we will focus on during these days. What is needed from you is your willingness to dive into a process that you don’t know where it is going to take you. To practice resting in your trust in life and in not knowing. This practice will deepen your coaching capacity and also give you, maybe more important, a more effortless way of relating to life.
Warmly welcome to a training where you are invited to deepen your intuition through self knowledge as body wisdom (embodied presence). You can participate even if you don’t have previous experience as a coach. This training is likely to take you from where you are now to the next level of depth within you regardless of your background.
The course gives 20 CCE from International Coach Federation.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Hälsans Hus, Fjällgatan 23b,Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden

Sharing is Caring:

More Events in Stockholm

Tantrayoga & Tantric Meditation
Mon Feb 20 2023 at 06:00 pm Tantrayoga & Tantric Meditation

Hälsans Hus

American Aquarium \u2022 Nalen, Stockholm
Mon Feb 20 2023 at 07:00 pm American Aquarium • Nalen, Stockholm

Nalen Klubb

Johnny Logan | Stockholm
Mon Feb 20 2023 at 07:00 pm Johnny Logan | Stockholm

Göta Lejon

Kaos i kvinnohj\u00e4rnan | Mia Lundin | Stockholm
Mon Feb 20 2023 at 07:00 pm Kaos i kvinnohjärnan | Mia Lundin | Stockholm

Scalateatern

Skeppis februari
Mon Feb 20 2023 at 07:00 pm Skeppis februari

Adlerbethsgatan 20, SE-112 55 Stockholm, Sverige

F\u00f6rel\u00e4sning med Sara L\u00f6vestam
Mon Feb 20 2023 at 07:00 pm Föreläsning med Sara Lövestam

Söderledskyrkan

Svansj\u00f6n \u2013 Nationalbaletten fr\u00e5n Kiev | Stockholm
Tue Feb 21 2023 at 03:00 pm Svansjön – Nationalbaletten från Kiev | Stockholm

Göta Lejon

BOKREA
Tue Feb 21 2023 at 03:00 pm BOKREA

Sekwa förlag

Part1:  Your CV and cover letter for Swedish employers
Tue Feb 21 2023 at 04:00 pm Part1: Your CV and cover letter for Swedish employers

Stockholm

Stockholm is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Stockholm Events