“Babyboo“ ~ for Sope &Taekook Day

Fri Nov 12 2021 at 11:30 am to 02:30 pm UTC+07:00

Heekcaa Nguyễn Tri Phương | Ho Chi Minh City

\u201cBabyboo\u201c ~ for Sope &Taekook Day Chúng ta cùng chờ đón event nhé hứa hẹn sẽ không để mọi người thất vọng đâu nhaaaa ?

Event Venue & Nearby Stays

Heekcaa Nguyễn Tri Phương, 220 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

HCM - Diamond in the Dark | 1st Exhibition for V
Sat Nov 13 2021 at 10:00 am HCM - Diamond in the Dark | 1st Exhibition for V

Click On Studio

Ho Chi Minh City Night Run 2021
Sat Nov 13 2021 at 11:00 pm Ho Chi Minh City Night Run 2021

Ho Chi Minh City, Vietnam

FREE GIFT :\u590f\u5929\u68a6 -SUMMER DREAM
Sun Nov 14 2021 at 11:15 am FREE GIFT :夏天梦 -SUMMER DREAM

Ho Chi Minh City, Vietnam

[MY LORD MY GOD] B- DAY YIBO FREE GIFT EVENT
Sun Nov 14 2021 at 01:00 pm [MY LORD MY GOD] B- DAY YIBO FREE GIFT EVENT

Koo Kaffe

COLOR YOUR 20s - Be kind to your mind
Tue Nov 16 2021 at 01:30 pm COLOR YOUR 20s - Be kind to your mind

Sports & Recreation - Rmit Vietnam SGS

GI\u1edaI THI\u1ec6U SHOPHOUSE PH\u1ed0 \u0110I B\u1ed8
Sat Nov 20 2021 at 08:00 am GIỚI THIỆU SHOPHOUSE PHỐ ĐI BỘ

Sheraton Saigon Hotel & Towers

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events