BẠN CHỌN SỐ 11 HAY MỘT CƠ BỤNG KHOẺ TOÀN DIỆN

Sun Aug 14 2022 at 09:00 am to 11:00 am

Xuan Mai Yoga Center | Ho Chi Minh City

Xuan Mai Yoga Center
Publisher/HostXuan Mai Yoga Center
B\u1ea0N CH\u1eccN S\u1ed0 11 HAY M\u1ed8T C\u01a0 B\u1ee4NG KHO\u1eba TO\u00c0N DI\u1ec6N
Advertisement
1. Giới thiệu;
2. Mục đích tập bụng;
3. Giải phẫu Cơ Bụng;
4. Phương pháp luyện tập đúng;
5. Tập luyện;
6. Tea-break.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Xuan Mai Yoga Center, 11 Đường Số 6, Thảo Điền,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: