Australian Defence & Security Roundtable & Networking - HCM Event 21Mar24

Thu Mar 21 2024 at 08:30 am to 04:00 pm

Pullman Saigon Centre | Ho Chi Minh City

Ai Group BIG Hub
Publisher/HostAi Group BIG Hub
Australian Defence & Security Roundtable & Networking - HCM Event 21Mar24
Advertisement
Roundtable & Networking event to meet the Australian Defence and Security businesses showcasing Australia's advanced capabilities.
About this Event

This is a FREE event in Ho Chi Minh City, however, registration is needed to secure your seat.


The Australian Industry Group (Ai Group) in conjunction with the Australian Trade and Investment Commission (Austrade) is delighted to invite you to a roundtable meeting with the delegation of ten (10) Australian defence and security businesses showcasing Australia advanced capabilities in land vehicles; motion control & autonomous system; CBRN; communication & electronic solutions; counter-UAV solution. Details of capabilities will be provided.

AI Group và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) rất vui mừng được mời bạn tham dự Hội thảo Quốc phòng và An ninh Australia – Việt Nam với phái đoàn gồm mười (10) doanh nghiệp với năng lực tiên tiến về phương tiện trên bộ; hệ thống điều khiển chuyển động & tự động; CBRN; giải pháp truyền thông & điện tử; giải pháp chống UAV.

Chi tiết về khả năng của họ được cung cấp trong danh sách dưới đây.

List of Australian defence and security companies (English)

Danh sách các công ty quốc phòng và an ninh Úc (tiếng Anh)


When you register for the event, you can indicate your interest in meeting with any of the ten (10) Australian businesses.

Khi đăng ký tham gia sự kiện, bạn có thể đăng ký làm việc với bất kỳ doanh nghiệp nào trong số 10 doanh nghiệp.


The program for the day will comprise of:

  • 8.30 am to 12.00 noon - Roundtable Meeting
  • 12.00 to 1.00 pm - Networking Lunch
  • 1.00 pm to 4.00 pm - Business Matching Meetings


Chương trình trong ngày sẽ bao gồm:

  • 8h30 sáng đến 12h trưa: Chương trình Hội thảo
  • 12:00 đến 1 giờ chiều Ăn trưa
  • Kết nối doanh nghiệp từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều


If you are interested in meeting with the Australian businesses on a one-on-one basis, please give us a brief introduction about yourself and indicate this in the registration form.

Nếu bạn muốn gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp Australia, vui lòng giới thiệu sơ bộ về Quí Công ty và nêu rõ nhu cầu trong mẫu đăng ký.


If you need any further information about this event, please contact:

Mr. Thanh CaoChinh (Max) / Cao Chính Thanh

Business Development Manager / Giám đốc Phát triển Thương mại

E: [email protected]

M: +84 936 020 536

T: +84 24 377 40311

A: Australian Embassy

8 Dao Tan, Cong Vi ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam

W: www.austrade.gov.au

Event Photos
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pullman Saigon Centre, 148 Trần Hưng Đạo, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

AUD 0.00

Discover more events by tags:

Business in Ho Chi Minh City

Sharing is Caring: