Atipik @ Kali / 27.11

Sat Nov 27 2021 at 01:00 pm to 09:00 pm UTC+07:00

Kalí | Hanoi

Atipik
Publisher/HostAtipik
Atipik @ Kali \/ 27.11
Advertisement
After a long break, Atipik comes back to one of our favourite city oasis - Kali, for some daytime delights. Nested lakeside with a hidden garden, Kali's new location provides the perfect Atipik setting.
Sự kiện của Atipik đã quay trở lại và lần này được tổ chức tại địa điểm yêu thích của chúng tôi: Kali - một nhà hàng với thiết kế tựa như một khu ốc đảo nằm ở phía tây của thành phố. Ẩn mình bên hồ cùng với một khu vườn nhỏ xinh, Kali là nơi hoàn hảo để thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc lúc chiều tà.
MUSIC:
Janko (SRB)
Shandon (Metro,SA)
Zwi (Savage,VN)
TaoFu (Atipik/The Observatory,VN)
Techa (Atipik,SRB)
Teodora Van Context (Atipik,SRB)
EXHIBITION:
Dave Berry (UK)
Sooma Vision (GER)
https://www.instagram.com/sooma_vision
MARKET:
Nhà Nếp (sustainable local products)
https://www.facebook.com/nhanep.hN
Rouge (clothing/accessories)
https://www.facebook.com/rouge.hn
atypical / atypic / Atipik. (adj.)
eɪˈtɪpɪk(ə)l,aˈtɪpɪk(ə)
not representative of a type, group, or class.
"a sample of people who are rather atypical of the target audience"
Atypical / Atypic / Atipik. (tính từ)
eɪˈtɪpɪk (ə) l, aˈtɪpɪk (ə)
Định nghĩa:
"không đại diện cho một loại, nhóm hoặc một mẫu nhất định"
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kalí, 102 Quang An, Tay ho, Hanoi, Vietnam 100000, Hanoi, Vietnam

Discover more events by tags:

Workshops in HanoiExhibitions in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

CH\u01af\u01a0NG TR\u00ccNH HI\u1ebeN M\u00c1U TR\u00c1I TIM T\u00ccNH NGUY\u1ec6N 2021
Mon Nov 29 2021 at 07:30 am CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN 2021

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phim d\u1ecbp Gi\u00e1ng Sinh: "Home Alone" (\u1ede Nh\u00e0 M\u1ed9t M\u00ecnh), 1990
Mon Nov 29 2021 at 07:30 pm Phim dịp Giáng Sinh: "Home Alone" (Ở Nhà Một Mình), 1990

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Home Alone" (\u1ede Nh\u00e0 M\u1ed9t M\u00ecnh), 1990
Mon Nov 29 2021 at 07:30 pm Điện Ảnh: "Home Alone" (Ở Nhà Một Mình), 1990

Vincent Le Café

N\u1ed9p h\u1ed3 s\u01a1 Vi\u1ec7n Ki\u1ec3m s\u00e1t NDTC
Tue Nov 30 2021 at 08:00 am Nộp hồ sơ Viện Kiểm sát NDTC

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

L\u1ec4 \u0110\u1ed8NG TH\u1ed4 TR\u00d9NG TU X\u00c2Y D\u1ef0NG CH\u00d9A \u0110\u00d4N TH\u01af
Tue Nov 30 2021 at 08:00 am LỄ ĐỘNG THỔ TRÙNG TU XÂY DỰNG CHÙA ĐÔN THƯ

Làng Đôn Thư

VTI GROUP E-SPORT CHAMPIONSHIP 2021
Tue Nov 30 2021 at 05:00 pm VTI GROUP E-SPORT CHAMPIONSHIP 2021

VTI Vietnam

\u0110i\u1ec7u Valse C\u1ee7a K\u00fd \u1ee8c | Waltz with Bashir (2008) - Weekly Movie Screening 30\/11\/2021
Tue Nov 30 2021 at 07:00 pm Điệu Valse Của Ký Ức | Waltz with Bashir (2008) - Weekly Movie Screening 30/11/2021

Tổ Chim Xanh - Bluebirds' Nest

Gi\u00e1o tr\u00ecnh ti\u1ebfng \u0110\u1ee9c
Wed Dec 01 2021 at 12:00 am Giáo trình tiếng Đức

CLB Tiếng Đức Việt Đức

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events