"Wariatka" - wydarzenie teatralno-szkoleniowe dla specjalistów

Mon Jun 14 2021 at 09:30 am to 03:30 pm

Wolskie Centrum Kultury | Warsaw

Publisher/HostNiebieska Linia
Czy da się zrealizować szkolenie w oparciu o działania teatralne? Czy możliwe jest wejście widza na scenę i wpłynięcie na przebieg historii bohatera, tak aby zmienić jego sytuację?
TAK! Da się - już to sprawdziliśmy! :) Teraz sprawdźcie Wy :)
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji i miejsc pomocy zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie takich jak: pomoc społeczna, oświata, policja, ochrona zdrowia, organizacja pozarządowa, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp. do udziału w drugim bezpłatnym wydarzeniu - szkoleniu dot. procedury “Niebieskie Karty”, i pracy grupy roboczej w oparciu o teatr forum.
Teatr forum to interaktywna forma teatru dająca możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie.
Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:
część 1:
spektakl teatru forum pt. “Wariatka”
część 2:
szkolenie prowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydarzenie teatralno-szkoleniowe ma na celu podniesienie kompetencji służb w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób krzywdzonych, m.in. w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty”. W wyniku udziału w wydarzeniu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania przemocy, kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc (szczególnie z osobą doznającą przemocy i świadkiem), a także - podczas przebiegu spektaklu - będą mieli możliwość wpłynąć na jego przebieg i szukać najlepszych możliwych rozwiązań w kierunku zmiany sytuacji głównej bohaterki.
Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2021 r. w godz. 9.30-15.30 w Wolskim Centrum Kultury, ul. Działdowska 6 w Warszawie.*
Dedykowane jest głównie osobom zamieszkałym/pracującym w Warszawie i okolicach.
Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zgłosić się poprzez formularz szkoleniowy dostępny pod tym linkiem:
https://forms.gle/Rn9AQ2g8hTr745Dy7
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 9.06.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu: Małgorzatą Kulką: [email protected] lub Agnieszką Gołębiewską: [email protected] tel. 22 499 37 33 (czynny od pon. do pt. w godz. 9-15)

Serdecznie zapraszamy do udziału!
* w związku z sytuacją pandemii zastrzegamy sobie możliwość do zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnej na online. Wówczas wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom.

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe realizowane jest w ramach programu "Reaguj na niebiesko!", finansowanego z programu Aktywni Obywatele - fundusz krajowy

Event Venue & Nearby Stays

Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6, 01-184 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Discover more events by tags:

Business in Warsaw

Sharing is Caring: