"Ucieczka do...". O mobilności Europejczyków - spotkanie z Katarzyną Waniek

Tue Dec 13 2022 at 05:00 pm to 06:30 pm

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW | Warsaw

Sekcja Antropologii Spo\u0142ecznej PTS
Publisher/HostSekcja Antropologii Społecznej PTS
"Ucieczka do...". O mobilno\u015bci Europejczyk\u00f3w - spotkanie z Katarzyn\u0105 Waniek
Advertisement
Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (SAS PTS) i
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (IEiAK UW)
zapraszają na spotkanie pt.
„Ucieczka do…” .
O szczególnym motywie mobilności Europejczyków wynikającej z potrzeby wydostania się z duszącej sytuacji życiowej
w dn. 13 grudnia 2022 r. o godz. 17.00
IEiAK UW, Warszawa, ul. Żurawia 4, sala 108

Prelegentka: dr hab. Katarzyna Waniek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Dyskutantka: dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG, Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański
Prowadzenie: dr hab. Anna Horolets, prof. ucz., IEiAK UW
Spotkanie poświęcone jest książce Katarzyny Waniek "Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych" (Uniwersytet Łódzki, 2020), wyróżnionej w konkursie SAS PTS„Badanie antropologiczne roku 2021”.
Podczas spotkania skupimy się na zjawisku emigracji motywowanej chęcią ucieczki, które przedstawiła i przeanalizowała w swojej książce Katarzyna Waniek. Autorka porównała ze sobą 11 narracji autobiograficznych stosunkowo młodych ludzi, którzy znaleźli się w życiowej pułapce i wyjechali ze swojego kraju po to, aby odzyskać poczucie sensu i kontroli nad własnym życiem. Wszystko dzieje się w Europie, chociaż kierunki ucieczki są rozmaite. Zaskakująco, niektórzy próbują się wyrwać ze zbyt uporządkowanego i bogatego kraju, szukając osobistego sensu w trudniejszej walce o przetrwanie w krajach Europy Wschodniej.
W uzasadnieniu werdyktu jury konkursu SAS PTS na „Badanie antropologiczne roku 2021” czytamy:
Monografia osadzona jest w socjologii interpretatywnej oraz socjologii biografistycznej Fritza Schützego, nawiązującej do logiki badawczej teorii ugruntowanej. Autorka w umiejętny i niezwykle interesujący sposób prezentuje w niej problematykę migracji […]. Pokazuje złożoność życia migrantów, w którym kwestie społeczne i osobiste splatają się w sposób nierozłączny. Katarzyna Waniek wnosi tym samym cenny wkład do wiedzy nad tożsamością migrantów. Podstawą empiryczną pracy jest materiał wyłoniony z bardzo bogatego zbioru autobiograficznych wywiadów narracyjnych zgromadzonych w ramach projektu „Tożsamości Europejskie. Wykorzystanie metod badań biograficznych w rozwoju tożsamości europejskiej, realizowanego w latach 2008–2011”. Praca ta, na gruncie socjologii polskiej i światowej, jest wyjątkowa pod względem konsekwentnego zastosowania przyjętych założeń teoretyczno-metodologicznej do skrupulatnej analizy i interpretacji materiałów empirycznych.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Żurawia 4, Warszawa,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: