Amazonia & Ayahuasca: The Yawanawa tribe and the medicine of the forest

Fri Sep 09 2022 at 06:00 pm to 10:00 pm UTC+02:00

Gallopperiet // Stadens museum for kunst | Herlev

WAKE
Publisher/HostWAKE
Advertisement
*English Below*
Kære familie og venner.
Det er med glæde i hjerterne at vi kan indbyde til første aften med fokus på regnskovens visdom, dens beskyttere og den hellige plantemedicin -Ayahuasca.
Vi skaber et uformelt rum for beretninger og lidt musik og sang fra det dybeste af Amazonas.
Denne aften vil vores ven Søren Blok tage os på en indsigtsrig rejse ind i hjertet af Amazonas, hvor han har sjælebånd og familie ved et af regnskovens mange indfødte folk, den Brazilianske Yawanawa stamme.
Søren har rejst vidt og bredt i verden og vil denne aften dele om hans erfaringer fra skoven og om hans åndelige kontrakt til livet i tjeneste til medicin arbejdet. Han deler autentisk og kærligt om hans rejser, ydre som indre, samt fortæller om Yawanawa stammens hverdag, deres visdom og traditioner og berører ligeledes arbejdet med plantemedicinen Ayahuasca.
Lad os samle os og lytte til skovens hjerte!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pris:
120 DKK
Billetter købes og betales kontant i døren. Tak ♥
Der er reserveret et antal billetter til halvpris for PS medlemmer
(kan købes på psykedelisksamfund.dk/medlemsrum)
og til Wake Solar medlemmer (se nyhedsbrev for kode)
* * * * *
Arrangementet afholdes på Stadens museum for kunst - Galopperiet.
Dørene åbner kl 18.
Oplægget starter kl 19.
Der er bænke og et fåtal af stole.
Medbring gerne en pude eller lignende at sidde på for gulvpladser.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vi håber med aftenens arrangement at skabe dybere forståelse for og kærlighed til både skovens og Yawanawa stammens væsen.
Med den voksende efterspørgsel efter skovens helende kræfter og brug af dens hellige mediciner, følger et medansvar til omverdenen om at bevidstgøre os om hvad vi kan gøre for at løfte i fællesskab. At løfte vores bevidsthed.
Amazonas regnskoven befinder sig i en kritisk tilstand og svinder hurtigere år for år. De indfødte folk har siden tidernes morgen, været dens bedste værn mod udryddelse. Skoven er deres hjem.
Men i takt med stigende globalisering og eksterne økomiske interesser, samt kræfter der vinder indpas med ulovlig mine og kvægdrift, skovhugst, moderne slaveri, narkotika produktion mm. så er Amazonas under større pres end nogensinde.
Men ved at skabe kærligt rum til dialog, at dele information og at støtte op om stammefolkenes rettigheder og ejerskab over deres eget land, så støtter vi osse overlevelsen af både skoven og skovens folk.
Vi opfordrer til at støtte https://www.survivalinternational.org/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Dear family and friends.
It is with pleasure in our hearts that we invite you to an evening centered on the wisdom of the rainforest, its guardians and the sacred plant medicine - Ayahuasca.
We create a space for stories, music and songs from the deepest parts of Amazonia.
This evening our dear friend Søren Blok will take us on an insightful journey into the forest, where he has family and soul ties with one of the many indigenous tribes of the Amazon forest; the Brazilian Yawanawa tribe.
Søren has traveled far and wide in the world and has been in service to the plant medicine work for a long time.
This evening he will share his experiences from the forest and about his life in service to the medicine work.
He shares authentically and caring about his journeys, internal and external, as well as about the wisdom, traditions and ritual work with Ayahuasca, of the Yawanawa tribe.
Let's gather and listen to the heart of the forest!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Price: 120DKK
Tickets can be purchased and paid in cash at the door. Thank you ♥
Half-price tickets are reserved for PS members (available on psykedelisksamfund.dk/medlemsrum) and to Wake Solar members (see newsletter for code)
* * * * *
The event is held at "Staden's Museum for kunst" - Gallopperiet.
Doors open at 6 p.m.
Presentation starts at 7 p.m.
There are benches and a few chairs. Please bring a pillow or similar to sit on for floor seating.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
With tonight's event, we hope to create a deeper love and understanding for the rainforest and the nature of the Yawanawa tribe.
The growing demand for the healing powers of the forest and the use of its sacred medicines come with a responsibility to the outside world; To become aware of what we can do to lift TOGETHER. To raise our consciousness.
The Amazon rainforest is in a critical state and is shrinking faster year by year. In all times, the indigenous people have always been the best mean of protection and conservation. The forest is their home.
But as globalization and external economic interests are increasing alongside illegal mining, cattle farming, logging, modern slavery, drug production, etc., the Amazon is under more pressure than ever.
By creating spaces for information sharing and dialogue as well as supporting the rights of tribal people and ownership over their own land, we also support the survival of the forest.
We urge you to support:
https://www.survivalinternational.org/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Gallopperiet // Stadens museum for kunst, Bådsmandsstræde 43,Copenhagen, Denmark, Herlev, Denmark

Discover more events by tags:

Art in Herlev

Sharing is Caring:

More Events in Herlev

AfterDAC: Han, hun, hen, de \u2013 en aften om k\u00f8n, by og rummelighed
Thu Sep 08 2022 at 06:00 pm AfterDAC: Han, hun, hen, de – en aften om køn, by og rummelighed

Dansk Arkitektur Center - DAC

PLATT-FORM: Er vi g\u00e5et for langt?
Thu Sep 08 2022 at 07:00 pm PLATT-FORM: Er vi gået for langt?

Vesterbrogade 3, 1620 København V, Danmark

Yasmin Williams (US) at Musikhuset K\u00f8benhavn
Thu Sep 08 2022 at 07:00 pm Yasmin Williams (US) at Musikhuset København

Musikhuset København

PLATT-FORM: Er vi g\u00e5et for langt?
Thu Sep 08 2022 at 08:00 pm PLATT-FORM: Er vi gået for langt?

Vesterbrogade 3, 1620 København V, Danmark

NAT I NATURPARK AMAGER
Fri Sep 09 2022 at 05:00 pm NAT I NATURPARK AMAGER

Naturpark Amager

STRIKKE WALK \u2014 Pakhusstrik 2022
Fri Sep 09 2022 at 05:00 pm STRIKKE WALK — Pakhusstrik 2022

Mindeankeret ved Nyhavn

Blixens Breve | \u00c5BEN festival 2022
Fri Sep 09 2022 at 07:30 pm Blixens Breve | ÅBEN festival 2022

Frihavnskirken

Hr. Sk\u00e6g Og Den Store Hemmelighed \/\/ Taastrup Teater & Musikhus
Sat Sep 10 2022 at 09:00 am Hr. Skæg Og Den Store Hemmelighed // Taastrup Teater & Musikhus

Taastrup Teater

All Star Pairs
Sat Sep 10 2022 at 10:00 am All Star Pairs

Vallensbæk Rideakademi

LittleBigHelp Velg\u00f8renhedsgalla 10. september 2022
Sat Sep 10 2022 at 05:00 pm LittleBigHelp Velgørenhedsgalla 10. september 2022

Copenhagen Marriott Hotel

Pyx Lax LIVE - Sydney (AUS)
Sat Sep 10 2022 at 10:00 pm Pyx Lax LIVE - Sydney (AUS)

Australia , Sydney

Naturens Dag
Sun Sep 11 2022 at 10:00 am Naturens Dag

Skovhytten - Ishøj Naturcenter

Herlev is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Herlev Events