Alenka Zupančič: Hamlet og Antigone

Sat Dec 11 2021 at 09:00 am to 04:00 pm

Institutt for psykoterapi | Oslo

Institutt for psykoterapi
Publisher/HostInstitutt for psykoterapi
Alenka Zupan\u010di\u010d: Hamlet og Antigone
Advertisement
Alenka Zupančič er en toneangivende filosof. I likhet med Slavoj Žižek er hun knyttet til Institutt for filosofi i Ljubljana og i flere prosjekter samarbeider hun med ham. Leser man henne blir man ifølge Žižek slått av en undring over at en slik autentisk tanke fortsatt er mulig. Žižek medgir at han kan gripes av et «envious hatred».
Alenka Zupančič operer i et grenseområde mellom filosofi, psykoanalyse og litteratur. Flere av hennes bøker tar for seg temaer som er sentrale i psykoanalysen, så som seksualitet og dødsdrift. Hennes innfallsvinkel er influert av Jacques Lacan og fransk psykoanalyse, men hennes bidrag er like fullt svært originalt og vidtfavnende. Det er av interesse både for filosofer og klinikere.
Alenka Zupančič har holdt seminarer to ganger tidligere ved Institutt for Psykoterapi. Denne gangen vil hun holde ett om Hamlet og Antigone.
Ingen litterær figur opptrer så ofte i Freuds forfatterskap som Hamlet. Dramaet om ham må derfor regnes som viktig i utviklingen av grunninnsikter i psykoanalysens. Som for eksempel hvordan man kan bli syk av det faderlige. Det ødipale forblir altså et sentralt begrep for å forstå hva som er spesifikt menneskelig. Lacans originale grep var å velge Antigone og ikke dramaet om Kong Ødipus, som Freud hadde gitt så stor betydning. Hans seminarer er fulle av referanser til litteratur og spesielt teater. To av Lacans kommentarer peker seg ut: lesningen av Hamlet i «Le désir et son interprétation» (1958/59) og lesningen av Antigone i «L’éthique de la psychoanalyse» (1959/60). Lacan utvikler her sitt begrep om begjær som noe som angår essensen i det menneskelige.
I vårt seminar vil disse to lesninger danne utgangspunktet for å undersøke ulike fasetter av de to teater-mesterverkene Hamlet og Antigone. Vi skal ikke bare undersøke betydningen av disse literærer figurer for forståelsen av «désir» (begjær) og etikk men også i forhold til større filosofiske og politiske spørsmål knyttet til dem.
Som tidligere søker vi også denne gang å skape et rom hvor klinikere kan komme i diskusjon med Alenka Zupančič og hennes tenkning. For å fasilitere en slik diskusjon vil det være korte kommentarer og spørsmål fra Torberg Foss og Eduard Grieg. Forfatteren Erland Kiøsterud er også spurt om han vil ha en slik rolle.
Pris: 3000,- for medlemmer, 3500,- ikke-medlem.
Obligatorisk påmelding innen onsdag 8.desember til: [email protected]
Vel møtt!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Institutt for psykoterapi, Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Discover more events by tags:

Workshops in Oslo

Sharing is Caring: