7 Edycja Akademii Ustawień Systemowych. Moduł 1

Sat Jan 15 2022 at 10:00 am to Sun Jan 16 2022 at 05:00 pm

Naturalne Centrum Zdrowia | Warsaw

Dorota Kraszewska - Akademia Ustawie\u0144 Systemowych
Publisher/HostDorota Kraszewska - Akademia Ustawień Systemowych
7 Edycja Akademii Ustawie\u0144 Systemowych. Modu\u0142 1
Advertisement
Zapraszam osoby które chciałyby poznać i umieć stosować metodę ustawień systemowych wg Berta Hellingera.
Projekt jest półrocznym cyklem warsztatów.
Tj. pięć warsztatów dwudniowych w Warszawie oraz pieciodniowy warsztat pracy pod superwizją w ośrodku agroturystycznym w okolicach Warszawy.
Dogodne dla wszystkich terminy kolejnych modułów ustalą wspólnie uczestnicy w czasie pierwszego modułu.
Wszyscy uczestnicy w czasie trwania Akademii mają możliwość nieodpłatnego udziału w prowadzonych przez prowadzącą warsztatach ustawień NIEODPŁATNIE w charakterze obserwatorów/reprezentantów..
PO CO AKADEMIA
​Akademia przygotowuje uczestników do samodzielnego stosowania w pracy zawodowej różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, ćwiczenie koncentracji, krótki flash ustawieniowy, wizualizacje.
Akademia umożliwia opanowanie zasad pracy z systemem według metody Berta Hellingera w teorii i praktyce. Poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzinnych i biznesowych.
Akademia tworzy przestrzeń do poznania ustawień jako narzędzia pracy terapeutycznej i różnych możliwości ich zastosowania.
Uczestnicy zajęć Akademii mogą włączyć doświadczenie ustawień do swego warsztatu pracy i zdobyć praktyczne podstawy rozpoznawania uwikłań systemowych.
Akademia to rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi potrzebami, wyzwaniami, trudnościami.
DLA KOGO AKADEMIA
Zapraszam osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym. Wglądy z ustawień mogą być bardzo pomocne do lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, karierę, związki , zdrowie i dobrostan naszej rodziny.
Zapraszam osoby o różnych zawodach, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy, w tym osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem np. psychologowie, terapeuci, nauczyciele, trenerzy, coachowie doradcy w firmach i współpracownicy ośrodków doradczych, socjalnych, mediatorzy i in. Wiedza na temat ustawień systemowych oraz duchowa postawa daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania.
PROGRAM
Moduł 1
Porządek systemowy i wiedzące pole
Moduł 2
Postawa terapeuty i proces ustawienia w grupie
Moduł 3
Struktury w ustawieniach
Moduł 4
Ustawienia indywidualne
Moduł 5
Ustawienia w biznesie
Moduł 6
Ustawienia osobiste i superwizyjne
CENA
Każdy z pięciu modułów dwudniowych kosztuje 1500 zł netto.
Ostatni szósty moduł pieciodniowy kosztuje 2100 zł netto plus koszty pobytu w ośrodku agroturystycznym pod Warszawą.
Każdy z uczestników Akademii ma możliwość nieodpłatnego udziału w prowadzonych przeze mnie warsztatach.
O USTAWIENIACH
Każdy człowiek, do którego się zbliżymy, staje się częścią naszego losu, a my stajemy się częścią jego losu. Nie uniknie tego nikt z was, nie uniknę tego ja. Jesteśmy powiązani tak wieloma relacjami, że poruszamy się w sieci losów wielu ludzi.
Bert Hellinger
Metoda Ustawień Systemowych wg Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów, pozwala na zobaczenie szerszego – systemowego kontekstu spraw i ukrytych relacji. Obrazuje ogromną siłę więzi międzyludzkich. Szybko i precyzyjnie prowadzi do dynamiki, która wiąże osobę z jej systemem rodzinnym w dysfunkcjonalny sposób, ograniczając jej osobisty rozwój. Uwalnia to uwikłanie i daje dostęp do twórczych zasobów i sprawczego potencjału.
Gdy zobaczymy, jak bardzo determinują nas losy przodków, zrozumiemy, że nie ma sensu siebie obwiniać. Nie tylko ja stworzyłam okoliczności swojego życia. Czerpiemy z zasobów rodzinnych, czy tego chcemy, czy nie.
Ustawienia pomagają wydobyć na jaw to, co w rodzinie wikła nas w losy innych członków i przede wszystkim pokazuje reguły i prawa według których udaje się uwolnić z ograniczeń. Bowiem system rodzinny znacząco przyczynia się do tego kim jesteśmy, w czym jesteśmy dobrzy i na jakiej pozycji w grupie czy organizacji czujemy się swobodnie.
Czasem jakaś historia działa hamująco na spełnienie, na rozwój kariery, szczęśliwe życie. Utrudnia nam sprawne działanie będąc podstawowym twórcą wzorców w naszym życiu. Dlatego uwalniając się z uwikłań i nieświadomych blokad odzyskujemy zgodę na własny sukces. Pojawia się wolna przestrzeń i dla nowego, i dla tego, co zostało niegdyś wyłączone.
W czasie ustawień obserwujemy nasz ludzki los, wpływ pokoleń na to co nam się wydarza obecnie, widzimy porządki panujące w związkach . Obserwujemy relacje rodziców i ich przeniesienie na partnerów, partnerki a co z kolei wpływa na relacje z dziećmi.
Spoglądając z miłością, bez osądu, na to, co się wydarzyło odkrywamy wiele praw, które rządzą naszym życiem i losem. Dzięki zrozumieniu tych mechanizmów, zdobywamy moc panowania nad naszym zachowaniem tak aby doznać spokoju i radości w obecnym życiu ale i również by nie być przyczyną cierpienia kolejnych pokoleń.
Ustawienia są takim rodzajem pracy, która otwiera dostęp do długo zamrożonych uczuć. Tu mogą odtajać i wolno nam ich doświadczyć. W ustawieniach uczucia zostają uszanowane i wolno się jest im pokazać. Na koniec zarówno żyjący, jak i zmarli, wraz z ich losami, mogą wreszcie się pojednać. Są w stanie zgodzić się na los, taki jaki on był, tu i teraz.
​Przeszłość jest wreszcie za nami, a my stajemy w tu i teraz z zupełnie NOWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, by ruszyć ku nowej przyszłości. KU PRZYSZŁOŚCI, w której miłość znów może swobodnie płynąć. Bert Hellinger
O PROWADZĄCEJ
Dorota Kraszewska -Skoczkowska
Specjalizuje się w indywidualnej pomocy coachingowej i terapeutycznej metodą Berta Hellingera.
Ukończyła kurs ustawień systemowych metodą Berta Hellingera w poradnictwie i psychoterapii w Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych w 2006r. Absolwentka kursów The Fundamentals and The Essentials of Systemic Coaching and Constellations Training facilitated by John Wittington approved by The International Coaching Federation. Szkolenia i warsztaty prowadzi od 1996 roku.
Jako trener i coach efektywności osobistej prowadziła warsztaty z zakresu budowania poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem. Prowadziła też liczne szkolenia z zakresu asertywności i komunikacji, szkolenia z zakresu zarządzania czasem. Praktyk NLP. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki Artystycznej
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Naturalne Centrum Zdrowia, Ul. Grażyny 15, Warsaw, Poland

Discover more events by tags:

Workshops in Warsaw

Sharing is Caring: