Udsolgt - 5Rytmer Dans i Svendborg

Thu May 05 2022 at 07:00 pm

Svendborg Forsamlingshus | Svendborg

Nuets Dans
Publisher/HostNuets Dans
Udsolgt - 5Rytmer Dans i Svendborg
Advertisement
(English translation below)
Se fremtidige events i gruppen: 5Rytmer dans i Svendborg eller på siden Nuets Dans: https://www.facebook.com/nuetsdans

5Rytmer dans er improviseret dans. INGEN KOREGRAFI – ingen andres trin end dine egne. De 5 Rytmer – flydende, staccato, kaos, lyrisk og stilhed – er en hjælp til, at udforske, udfolde og finde kraften i din egen dans.
DIN LYST til at danse, er den primære drivkraft.
Den kan bruges til, at skabe et fristed. Vi har alle brug for at bevæge og give slip på noget; bestemte tanker, oplevelser, hverdagen, frygten for...,ideer om os selv, bestemte tilstande, særlige forventninger, etc. ...der er nok, at danse med ?

Dansen starter kl. 19.00 og varer 2,5 time. Vi danser to bølger - 5Rhythms Waves.
Der er indgang fra kl. 18.45 og indtil kl. 19.15 i Svendborg Forsamlingshus.
INTRO: Hvis du ikke har danset før, eller blot er interesseret, så er der en mindre intro kl. 18.30 til 5Rytmer som metode.

PRISEN:
150kr og 100kr for unge på 25år og under.
Der er begrænset pladser og tilmelding foregår via betaling på Mobilepay 681 888
Hvis du ikke bruger linket i eventen, så skal du HUSKE at skrive DATO for dansen og dit TELEFONNUMMER, da jeg ikke får dit nummer oplyst på Erhvervs-Mobilepay.
Hvis du er forhindret, så har du mulighed for at sælge din billet på Facebook.

Jeg glæder mig til at se dig ?
Kærlig hilsen, Brian ❤️

Der er mere beskrivelse af dansen længere nede og yderligere info på: www.5Rhythms.com.

ENGLISH:
5Rytmer dance is improvised dance. NO CHOREOGRAPHY - no one's steps other than your own. The 5 Rhythms - flowing, staccato, chaos, lyrical and stillness – will help to explore and unfold your dance. It’s an invitation to find the power in your own dance.
YOUR DESIRE for dancing is the driving force in this dance
It can be used to create a sanctuary. We all need to move and let go of something; certain thoughts, experiences, everyday life, the fear of ..., ideas about ourselves, certain modes of being, expectations, etc. ...... there is plenty of stuff to dance with ?

The dance starts 7pm and lasts 2,5 hours. We dance two 5Rhythms Waves.
There is entrance from 6.45pm and until 7.15pm in Svendborg Forsamlingshus.

INTRO: If you have not danced before or are just interested, then there is a intro at 6.30 to 5Rhythms as a method.

THE PRICE is 150kr and 100kr for age 25 or under.
Registration takes place via payment on Mobilepay 681 888
If you do not use the link in the event, then you must REMEMBER to write the DATE of the dance and your TELEPHONE NUMBER, as I will not get your number stated on Business-Mobilepay.
If you are prevented, then you have the opportunity to sell your ticket on Facebook.

I look forward to seeing you ?
With Love, Brian ❤️

There is more description of the dance further down and more info at: www.5Rhythms.com

OM DANSEN
(English translation below)
Dansen er en rejse NED i KROPPEN. Gennem bevægelse kan du komme tilstede med dig selv - med nuet - og skabe kontakt til det, der er vigtigst for dig i livet.
Intentionen er, at skabe en særlig ÅBENHED for ØJEBLIKKET. Vi kan reaktivere gamle erfaringer, med kroppens bevægelser, og vi kan udforske noget nyt.
Gamle bevægelsesmønstrer, kan slå revner og ny bevægelse kan skyde frem. Med ny bevægelse kommer nye tanker, nye ord og nye måder at forstå og se sig selv og verden på. Det er som at opdage nyt land, hvor der er mere rum til dig selv.
Dansen er ikke kun en invitation til, at forbinde sig til nuet, men også til et FÆLLESKAB, hvor spontane møder, samhørighed og leg kan opstå.
Vi danser for lidt. Dansen er en måde, at BEKRÆFTE LIVET i alle dets facetter. Vores kultur har glemt, hvor meget visdom der ligger i at bruge bevægelse, som et aktivt redskab i vores udvikling og forståelse af livet.
FOR NYE DANSERE
5Rytmer dans kræver INGEN FORUDSÆTNINGER – andet lysten til at danse.
Tro, spiritualitet, bestemt overbevisning, eller hvad vi kalder det, er heller ikke vigtigt. Glem de kategorier og lad i stedet din bevægelse ”føre ordet” og giv dig hen til dansen.
Hvis du har spørgsmål, så skriv eller ring på telefonnr. 40359717.
Kærlig hilsen
Brian Kjøller
HVEM ER Brian Kjøller: Jeg er 5Rytmer lærer og har praktiseret 5Rytmer siden 2007. Jeg har undervist i improviseret dans i mit eget koncept - Nuets Dans - siden 2015. Jeg har et HJERTE som BANKER for dans. Dansen har fulgt mig siden jeg startede, som 3 årig, på Ulla Poulsens danseskole i Ringsted ?. Jeg er uddannet psykolog og arbejder til dagligt med min egen praksis. Og uddannet yogalærer fra 2005 og har en yoga- og meditationspraksis, som strækker sig tilbage til 1993.

English version
The dance is a JOURNEY into the BODY. Through your movement you can get connected with yourself - with the moment - and connected with what is most important to you in life.
The intention is to create an OPENESS for the MOMENT. We can reactivate old experiences, with the body's movements, and we can explore something new. Old patterns of movement can crack and new movement can emerge. With new movement comes new thoughts, new words and new ways of understand and see yourself and the world. It's like discovering a new territory where there's more space for yourself.
The Dance isn’t just an invitation to connect to the present, but also an opportunity to connect to the TRIBE, where spontaneous encounters, cohesion and play can occur.
We are not dancing enough ?... Dance is a way to CONFIRM LIFE in all its facets. Our culture has forgotten how much wisdom there lies in using movement as an active tool in our development and understanding of life.
5Rytmer Dance requires NO PREREQUISITES – but the desire to dance.
Faith, spirituality, conviction, or what we call it, isn’t important. Forget those labels and let your movement do “the talk" and surrender to the dance instead ?
If you have questions, you are welcome to write or call - phone number: 40359717
With Love
Brian Kjøller

WHO IS Brian Kjøller: I'm a 5Rhythms teacher and have practiced 5Rhythms since 2007. I have been teaching my own concept in improvised dance – the dance of the Now (Nuets Dans) - since 2015. I have a HEART that BEATS for dance. My dance started when I was 3 years old at Ulla Poulsen Dance School in Ringsted ?.This practice gave me a desire for dancing and it has followed me ever since.
I’m educated as a psychologist and work with therapy in my own praxis. I have been a yoga teacher since 2005 and my yoga and meditation practice goes back to 1993
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2,Svendborg, Denmark

Tickets

Sharing is Caring: