50 bạn đầu tiên chia sẽ và tìm 20 bạn vào like và để lại 1 cảm e sẽ tặng 1 phần quà hấp dẫn nhé nhớ chụp hình và mời thêm 20 bạn l

Fri Oct 22 2021 at 12:00 am UTC+07:00

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

50 b\u1ea1n \u0111\u1ea7u ti\u00ean chia s\u1ebd v\u00e0 t\u00ecm 20 b\u1ea1n v\u00e0o like v\u00e0 \u0111\u1ec3 l\u1ea1i 1 c\u1ea3m e s\u1ebd t\u1eb7ng 1 ph\u1ea7n qu\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn nh\u00e9 nh\u1edb ch\u1ee5p h\u00ecnh v\u00e0 m\u1eddi th\u00eam 20 b\u1ea1n l

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Kho\u00e1 H\u1ecdc K11 Sau D\u1ecbch T\u1ea1i HCM
Fri Oct 22 2021 at 01:00 pm Khoá Học K11 Sau Dịch Tại HCM

Quận 10

WE CAN FINALLY MEET!
Fri Oct 22 2021 at 07:00 pm WE CAN FINALLY MEET!

SÂN BÓNG TRÍ HẢI Khu Thể Thao An Phú

L\u1edbp B\u00e1nh Trung Thu H\u00e0n Qu\u1ed1c T\u1ea1o H\u00ecnh Nh\u00e2n V\u1eadt
Sat Oct 23 2021 at 02:00 am Lớp Bánh Trung Thu Hàn Quốc Tạo Hình Nhân Vật

Ugi Flower Cakes & Class

Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum Product Owner - Th\u00e1ng 10 2021
Sat Oct 23 2021 at 09:00 am Khoá Học Professional Scrum Product Owner - Tháng 10 2021

TP. Hồ Chí Minh

Hi\u1ec3u v\u1ec1 t\u00ednh c\u00e1ch v\u00e0 n\u0103ng l\u1ef1c b\u1ea9m sinh
Sat Oct 23 2021 at 09:30 am Hiểu về tính cách và năng lực bẩm sinh

Sơ đồ tư duy ứng dụng Umindmap

NGH\u1ec6 THU\u1eacT PH\u00c2N C\u1ea2NH C\u00d9NG TR\u1ea6N ANH H\u00d9NG
Sat Oct 23 2021 at 10:30 am NGHỆ THUẬT PHÂN CẢNH CÙNG TRẦN ANH HÙNG

Soul Live Project Complex - SLPC

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events