3rd Oriental Passion Saigon Festival, 2021

Thu Aug 26 2021 at 08:00 am to Sun Aug 29 2021 at 11:30 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Publisher/HostOriental Passion Saigon Festival

More Events in Ho Chi Minh City

Rubber & Tyre Vietnam 2021
Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Rubber & Tyre Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Paper Vietnam 2021
Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Paper Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Coatings Expo Vietnam 2021
Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Coatings Expo Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Plastech Vietnam 2021
Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Plastech Vietnam 2021

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC

Tri\u1ec3n l\u00e3m & H\u1ed9i th\u1ea3o Qu\u1ed1c t\u1ebf v\u1ec1 M\u00e1y, V\u1eadt li\u1ec7u ng\u00e0nh Nh\u1ef1a VN
Thu Aug 26 2021 at 09:00 am Triển lãm & Hội thảo Quốc tế về Máy, Vật liệu ngành Nhựa VN

SECC Events - Saigon Exhibition and Convention Center

Masterclass in Saigon
Thu Aug 26 2021 at 10:00 am Masterclass in Saigon

Saigon Ho Chi Minh City - Vietnam

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events