2nd Chopper and Cruiser bicycle meeting in Prague

Sat May 11 2024 at 11:00 am

Občerstvení Koleto | Prague

F\u00fcl\u00f6p J\u00e1nos
Publisher/HostFülöp János
2nd Chopper and Cruiser bicycle meeting in Prague
Advertisement
Eglish below
Ahoj, zveme Vás na náš druhý pražský cyklosraz chopper & cruiser kol.
Program akce:
10.00 - Budeme na místě
11.00 - Start jízdy bude před Koletem. Trasa opět povede přes centrum Prahy a další zajímavá místa, vesměs v okolí Prahy. Většina trasy povede po cyklostezkách se spoustou zastávek na občerstvení. Délka trasy cca 30km
16.00 - Návrat do místa startu - Rohan Beer Garden
16.00 - 18:00 Výstava kol, soutěž o nejzajímavější kolo, tombola, bazar cyklověcí a doplňků, točené pivo, velký výběr jídel atd.
18:00 - 18:45 Lucky Sparks / Live music /
19:00 - 20:10 Green Monster / Live music /
20:30 - vyhlášení soutěže o nejzajimavější kolo, losování tomboly
21:00 - 23:00 párty

Informace : Parkování bude zajištěno na nedalekém hlídaném parkovišti nebo lze parkovat před areálem. Pokud se někdo chystá jet vlakem, nejbližší zastávka je nádraží Holešovice - cca 5km.
Pokud s sebou berete děti, musí mít během jízdy nasazenou ochrannou přilbu! Trasa nebude náročná ani nebezpečná, ale dávejte na sebe pozor, každý účastník jede sám za sebe a na vlastní nebezpečí.
Pokud ještě nemáte cruiser ani chopper kolo, nevadí, zastavte se za náma v Rohan BeerGarden omrknout úžasné stavby účastníků a zapařit na Green Monster a Lucky Sparks. Vstup je zdarma
Těšíme se na Vás
Hell-o, we invite you to our second Prague Chopper & Cruiser bike event.
Program of the event:
10:00 We will be on site
11:00 Start of the ride - The route will again lead through the centre of Prague and other interesting places, all in the surroundings of Prague. We will mostly use the cycling paths with plenty of stops for refreshment. Length of the route - approx. 30km
16:00 Return to the starting point - Rohan Beer Garden.
16:00 - 18:00 Bike exhibition, competition for the most interesting bike, raffle, bazaar of cycling gear and accessories, draft beer, large selection of food, etc.
18:00 - 18:45 Lucky Sparks / Live music /
19:00 - 20:10 Green Monster / Live music /
20:30 - announcement of the competition for the most impressive bike, raffle draw
21:00 - 23:00 party

Information : Parking will be available in the nearby guarded parking lot or you can park in front of the venue. Please do not drive into the Koleta area, there is not much space! If you plan to come by train, the nearest stop is Holešovice station - about 5km.
If you are taking children, they must wear a safety helmet during the ride! The route will not be difficult or dangerous, but take care, each participant rides for himself and at his own risk.
If you don't have a cruiser or chopper bike yet, come to see us in the afternoon anyway to check the amazing bike builds and enjoy the concert with us. Free entrance.
We look forward to seeing you
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Občerstvení Koleto, Koleto, Štorchova, 180 00 Praha, Česko,Prague, Czech Republic

Sharing is Caring: