27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Sun Jun 13 2021 at 10:00 am to 05:00 pm

Pałac Czapskich-Krasińskich | Warsaw

Publisher/HostAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie
[ENG, PL poniżej]

➡ The International Poster Biennale in Warsaw is the oldest and one of the world’s most prominent arts events dedicated solely to poster art, and according to a lot of global poster artists – still number one. It presents to a wide audience the most outstanding works by artists from all over the world created in the interlude between the Biennales. It has been so since 1966.

➡ The PANDEMIC has foiled our plans, like many others. Therefore, the 27th International Poster Biennale, initially to be held entirely in 2020, is taking place mostly in 2021.

➡ Both Biennale competitions are open to everyone. The Main Competition does not have a theme. It is a cross-section of the world’s cultural diversity and current affairs from various areas. The Thematic Competition focuses on a particular aspect: The Changing World and Health.

➡ The opening of the 27th Biennale will coincide with the newly revived cultural activity of the Czapski Palace—the main seat of the Academy of Fine Arts in Warsaw—after renovation and reconstruction, as part of Measure 8.1 Priority Axis VIII Protection of cultural heritage and development of cultural resources of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014–2020.

⬇⬇⬇
Opening of exhibitions of the competition works, of honorary guest Kazumasa Nagai, and of members of the international jury – 12 June 2021, 6.00 pm, Czapski Palace
Open to the public: 13 June–28 August 2021

IT WILL BE INTERESTING AND ENERGETIC!
We invite you to Warsaw!
We invite you to the Academy of Fine Arts in Warsaw!
We invite you to the Czapski Palace!
Even if only virtually!
AND LET'S MEET TO ADMIRE AND DISCUSS POSTERS!
LET'S SPEND SUMMER WITH POSTERS!

Biennale Office – Academy of Fine Arts in Warsaw
Krakowskie Przedmieście 5, 00–068 Warsaw
www.warsawposterbiennale.com
[email protected]

Organiser:
Academy of Fine Arts in Warsaw
Co-organisers:
Poster Museum in Wilanów
Association of Applied Graphic Designers (STGU)
Partners:
Polski Komitet ds. UNESCO,
Centrum Praskie Koneser – Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o.,
Prom Kultury Saska Kępa,
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Polskich Artystów
Plastyków Okręg Warszawski,
Salon Akademii,
Turboposter.
Honorary patronage:
Ministry of Culture, National Heritage and Sport, The Mayor of Warsaw
Media Patronage: TVP Kultura, TVP 2, TVP 3, RDC, Czwórka

--------------------------

➡ Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie to najstarsze i jedno z najbardziej znaczących na świecie wydarzeń artystycznych dedykowanych plakatowi, a dla dużej części światowego środowiska plakacistów – niezmiennie najważniejsze. Prezentuje szerokiej publiczności najwybitniejsze prace wykonane przez artystki i artystów z całego świata w czasie między poprzednią i bieżącą edycją. I to już od 1966 roku.
➡ PANDEMIA – jak wszystkim – i nam pokrzyżowała plany. Dlatego 27. edycja MBP planowana w całości na rok 2020 odbywa się przede wszystkim w 2021 roku.

➡ Oba konkursy Biennale mają charakter otwarty. Konkurs Główny nie jest sprofilowany tematycznie. To swoisty przegląd różnorodności kulturowej świata i jego aktualiów z wielu dziedzin życia.
Szczególną kwestią, do której odnoszą się uczestnicy Konkursu Tematycznego, jest Zmieniający się świat a zdrowie.

➡ Uroczyste otwarcie 27. edycji MBP (w jej kluczowej części) uświetnia nowy początek działalności kulturalnej Pałacu Czapskich – głównej siedziby ASP w Warszawie – po renowacji i przebudowie, które przyczyniły się do stworzenia spektakularnej przestrzeni wystawienniczej.

⬇⬇⬇
Wernisaż wystaw pokonkursowych, prac jurorów i gościa specjalnego – w Pałacu Czapskich – oraz ogłoszenie wyników: 12 czerwca 2021, godz. 18:00;
wystawy dostępne dla szerokiej publiczności:
13 czerwca – 28 sierpnia

BĘDZIE CIEKAWIE I ENERGETYCZNIE!
Zapraszamy do Warszawy!
Zapraszamy do ASP w Warszawie!
Zapraszamy do Pałacu Czapskich!
Nawet jeśli tylko wirtualnie!
I OCZYWIŚCIE OGLĄDAJMY–CZYTAJMY PLAKATY!
SPĘDŹMY LATO Z PLAKATAMI!

Biuro Biennale – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5, 00–068 Warszawa
www.warsawposterbiennale.com
[email protected]

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Współorganizatorzy:
Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie,
STGU Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Partnerzy:
Polski Komitet ds. UNESCO,
Centrum Praskie Koneser – Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o.,
Prom Kultury Saska Kępa,
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Polskich Artystów
Plastyków Okręg Warszawski,
Salon Akademii,
Turboposter.
Patronat honorowy:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu, Prezydent miasta st. Warszawy
Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 2, TVP 3, RDC, Czwórka

Event Venue & Nearby Stays

Pałac Czapskich-Krasińskich, 5 ulica Krakowskie Przedmieście, 00-068 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: