[ 13 EXTENSION X RAPPER 7DNIGHT ] 13th April.24

Sat Apr 13 2024 at 09:45 pm

Khu 13 | Ho Chi Minh City

Khu 13
Publisher/HostKhu 13
[ 13 EXTENSION X RAPPER 7DNIGHT ] 13th April.24
Advertisement
LET'S GET 13 EXTENSION FOR SATURDAY NIGHT
Ticket at door: 199k

Event Venue & Nearby Stays

Khu 13, 23-25 Hẻm 28 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam,Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: