13-14.05.2023 WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ", POZIOM II, WARSZAWA

Sat May 13 2023 at 09:00 am

Aleja Solidarności | Warsaw

Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk
Publisher/HostGadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk
13-14.05.2023 WPROWADZANIE AAC U OS\u00d3B Z WIELORAK\u0104 NIEPE\u0141NOSPRAWNO\u015aCI\u0104", POZIOM II, WARSZAWA
Advertisement
Warsztaty II stopnia skierowane jest do osób, które odbyły już I stopień szkolenia i chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie budowania efektywnych sposobów porozumiewania się z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, warsztatów jest intensywna praca z materiałem wideo przygotowanym przez prowadzącą, a także nagrywanym w trakcie szkolenia. Uczestnicy pod okiem trenera będą mogli doskonalić kluczowe umiejętności partnerów komunikacyjnych w strategiach wspomagających rozwój modeli aktywnych użytkowników AAC. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia i kompetencje do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny oraz nauczą się identyfikować poszczególne elementy indywidualnego systemu komunikacyjnego.
Cele warsztatów:
– analiza elementów składowych indywidualnego systemu komunikacyjnego,
– zapoznanie się z wieloetapowym procesem budowania indywidualnego systemu komunikacji – studium przypadku,
– nauka budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny,
– analiza obszarów aktywności partnera w wybranych strategiach komunikacyjnych,
– nabycie umiejętności stosowania strategii:
1. start- stop
2. wyboru
3. układania planu
4. korzystania z planu
5. czytania uczestniczącego
6. śpiewania uczestniczącego
– nauka pisania strategii komunikacyjnej.
1 dzień
9:00 – 10:30 przywitanie, sprawy organizacyjne, obowiązujące zasady, oczekiwania grupy,
10:45 – 12:15 strategia budowania modelu naprzemiennego, prezentacja materiału wideo, analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,
12:30 – 14:00 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,
14:00 – 14:45 przerwa obiadowa
14:45 – 16:15 strategia czytania uczestniczącego, strategia śpiewania uczestniczącego, prezentacja materiału wideo, model aktywny w strategiach wspomagających – ćwiczenie,
16:30 – 18:00 strategie dotyczące planowania, prezentacja materiału wideo, obszary aktywności partnera i działania partnera – ćwiczenie.
2 dzień
9:00 – 10:30 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,
10:45 – 12:15 ćwiczenie w grupach – planowanie sytuacji komunikacyjnej w oparciu o model aktywny,
12.15 – 12.45 przerwa obiadowa
12:45 – 14:15 analiza procesu budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego – studium przypadku,
14:30– 16:00 praca w małych grupach z materiałem wideo – identyfikowanie elementów indywidualnego systemu komunikacyjnego, podsumowanie, odniesienie do oczekiwań.
Lokalizacja: Warszawa, Aleja Solidarności 155/37
Koszt szkolenia: 1000 zł
Link do zapisów: https://centrumgadatek.pl/produkt/13-14-05-2023-wprowadzanie-aac-u-osob-z-wieloraka-niepelnosprawnoscia-poziom-ii-warszawa/?fbclid=IwAR1hycTGgW70tEDbGjBxU_oh7PAD1BJgG8vkKmnhMiPp8olXXxYRO4jYT1k
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Aleja Solidarności, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: