Årsmøte

Thu Feb 17 2022 at 06:00 pm

NAF MC Oslo | Oslo

NAF MC Oslo
Publisher/HostNAF MC Oslo
\u00c5rsm\u00f8te
Advertisement
Torsdag 17. februar inviterer vi til årsmøte fra kl. 18.00 på klubben. Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Valg av møtedirigent
2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
3. Godkjennelse av møteinnkallingen
4. Årsberetning for foregående år
5. Regnskap for foregående år
6. Budsjett for kommende år
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Avslutning
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12.2021. Innkommende saker må være styret i hende senest 9/1-2022. Sakspapirer til årsmøtet blir gjort tilgjengelig elektronisk.
Etter årsmøtet blir det servert pizza.
Forslag til styret kan sendes inn via leder her: https://nafmcoslo.no/kontakt-oss/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

NAF MC Oslo, Oslo, Norway

Sharing is Caring: