Årbokseminar: Religiøsitetens kulturminner

Thu Feb 03 2022 at 09:00 am

Rådhusgata 7, 0151 Oslo, Norge | Oslo

Fortidsminneforeningen
Publisher/HostFortidsminneforeningen
\u00c5rbokseminar: Religi\u00f8sitetens kulturminner
Advertisement
Hvordan har ulike perioder og konfesjoner avtegnet seg i kirkelige bygninger og gjenstander, og hvordan har de blitt forstått i ettertiden?
Dette seminaret tar utgangspunkt i artikler fra Fortidsminneforeningens årbøker fra 2020 og 2021, og gjennom temaet «religiøsitetens kulturminner» ønsker vi å få frem diskusjoner rundt forholdet mellom det åndelige og det materielle.
Gjennom historien har kirkebyggenes arkitektur, inventar og utsmykning stått i samspill med religiøse idealer og rituelle behov. Materiell kultur kan også forme sosial samhørighet, markere individets plass i fellesskapet og kommunisere et trossamfunns prinsipper og idealer utad.
Send påmelding på epost til [email protected] innen 20.01.22.
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Vi ser an smittesituasjonen og vil vurdere digitale alternativer dersom det er nødvendig.

FORELØPIG PROGRAM

09.00 Kaffe og registrering
09.15 Linn Willetts Borgen: Velkommen
09.20 Oddbjørn Sørmoen: Introduksjon

Del 1: Form, funksjon og religiøse forståelser
09.30 Sine Halkjelsvik Bjordal: Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen
10.00 Alf Tore Hommedal: Nonneseter kloster: Form og liv i Bergens andre Mariakyrkje
10.30 Fredrik Berg og Elisabeth Andersen: Norske gravkapeller ca. 1860–1950
11.00 Kaffe

Del 2: Kirkerommets utsmykning
11.15 Bodil Østerås og Helle Vangen Stuedal: Utskårne bjelkehoder i Hustad kirke på Inderøy
11.45 Tarald Rasmussen: Hanseatisk protestantisme i Bergen: Bildene i Mariakirken
12.15 Ragnhild M. Bø og Elisabeth Andersen: Brudebenker i norske kirker
12.45 Lunsj

Del 3: Konfesjonelle brytninger på 1700-, 1800- og 1900-tallet
13.30 Arne Bugge Amundsen: Religiøse kulturlandskap i Skandinavia på 1700- og 1800-tallet
14.00 Kristin Aavitsland: St. Dominikus kirke i Oslo: Tiggermunker på norsk misjonsmark
14.30 Eystein M. Andersen: Metodistkirkens arkitektur i Norge
15.00 Slutt
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Rådhusgata 7, 0151 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Sharing is Caring: