Ánh sáng phù du - Minishow NS Hồng Nga.

Sat Oct 02 2021 at 08:00 pm

Phòng Trà Không Tên | Ho Chi Minh City

TSO 2019
Publisher/HostTSO 2019
\u00c1nh s\u00e1ng ph\u00f9 du - Minishow NS H\u1ed3ng Nga. 09/5: Ánh sáng phù du - Minishow NS Hồng Nga, phòng trà Không Tên.

Event Venue & Nearby Stays

Phòng Trà Không Tên, 112 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Hồ Chí Minh - Việt Nam, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: