Éjjeli őrjárat (Nightwatching; 2007)

Sun Sep 25 2022 at 07:00 pm

Müpa Budapest | Budapest

M\u00fcpa Budapest
Publisher/HostMüpa Budapest
\u00c9jjeli \u0151rj\u00e1rat (Nightwatching; 2007)
Advertisement
Lehetséges, hogy Peter Greenaway filmje előtt fel kellene tennünk a kérdést: kinek mi jut eszébe először Hollandiáról? Esélyes, hogy sokaknak beugrik Rembrandt, akár egyenesen az Éjjeli őrjárat címen ismert festménye, amely ennek a filmnek a középpontjában áll. Látszólag. Ugyanis az Éjjeli őrjárat a mű születésének ürügyén bűnügyi történetbe bonyolódik, s nem mellékesen feltár egy olyan világot, amelyben a művész sodródni kénytelen a hatalmi és üzleti érdekek árján.
Amikor Rembrandt megrendelést kap az amszterdami polgárőrök megörökítésére 1640 körül, Magyarországon még török hódoltság van. Hollandia a kor egyik leggazdagabb országa, háborúkat visel változó szövetségesekkel és ellenségekkel. Erős polgárvilág, amely vágyik arra, hogy a művész ecsetje által már életében halhatatlanságot nyerjen. A film Rembrandtja sikeres, jómódú művész, egyben pedig nyomozó és szatirikus. A művész és a mű történetén végigvonul a fény és a sötétség gondolata. A film holland operatőre, Reinier van Brummelen, aki már több filmben is dolgozott Peter Greenaway-jel, roppant egyedi fényviszonyokat teremt. A jelenetek többsége már-már színpadi térben zajlik, amelynek mélysége a sötétbe vész, s a fény emeli ki azokat a szereplőket és részleteket, amelyek a történetet hajtják. Gondolom, senki sem lepődik meg azon, hogy a szövevények mögött állandóan felsejlik a kérdés: kit, mit szolgál a művész? A 17. századi polgárvilág megrendelője már nem az uralkodó, a királyi udvar, hanem a polgár, aki fizet. De mi jár a megrendelőnek a pénzéért? Mit vesz meg? Az egyedülálló művet? Az eredeti művészt? Vagy pusztán saját - önmaga által idealizált - képmására vágyik? Egy olyan tükörre, amely mindig szebb/elvárt képet mutat? Érdemes beszélgetni erről is.
Angol nyelven, magyar felirattal.
A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés magyar nyelven zajlik.
A film megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az Európai Hidak fesztivál támogatója a Holland Nagykövetség.
//
Before we get to Peter Greenaway's film, perhaps we should first pose the question: what do you think of when it comes to the Netherlands? There is a good chance that for many people it is Rembrandt, whose painting The Night Watch plays a central role in the film. At least at first glance. Yet through the pretext of the creation of a work of art, Nightwatching develops into a crime story that explores a world where the artist is unwillingly swept along by political and business interests.
When Rembrandt receives a commission to depict the Amsterdam Musketeer Militia, Hungary is still under Turkish occupation. The Netherlands is one of the richest countries of the era, waging war with an ever-changing parade of allies and enemies. It has a strong civic sphere, where there is a desire to win immortality through the artist's paintbrush. The Rembrandt of this film is a successful, wealthy artist, and simultaneously a detective and satirist. The story of the artist and his painting is intertwined with the concept of light and darkness throughout. The film's Dutch cinematographer, Reinier van Brummelen, who worked on several films alongside Peter Greenaway, creates a strikingly unique relationship between light and shade. Most of the scenes take place in what is virtually a theatrical space, plunging into the depths of darkness before the light picks out the characters and details affected by the story. It should be no surprise to know that behind the intricacies of the story there remains a constant, nagging question: who, and what, does the artist serve? In this 17th century civic-based society, it is no longer the ruler, the royal court, who pays the commission, but the citizen. So what does the comissioner get for his money? What is he buying? A unique piece of art? The original artist? Or does he simply desire a pictorial representation of himself - in an idealised form? A mirror that presents an eternally more beautiful/desirable image? It is a question worthy of discussion.
In English, with Hungarian subtitles.
The discussions before and after the screening will be conducted in Hungarian.
This film is not recommended for anyone under the age of 18.
The Bridging Europe Festival is sponsored by the Embassy of the Netherlands.
///
A Müpa social media házirendje:
https://www.mupa.hu/kozossegi-mediafeluleteinkre-vonatkozo-szabalyok
https://www.mupa.hu/en/social-media-policies
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Müpa Budapest, Komor Marcell utca 1., Budapest, Hungary

Tickets

Sharing is Caring: