「HCM」 YOUR B.E MY SUN - happy jungkook day

Sun Sep 04 2022 at 11:45 am to 04:30 pm

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Event c\u1ee7a nh\u00e0 Th\u1ecf 1997
Publisher/HostEvent của nhà Thỏ 1997
\u300cHCM\u300d YOUR B.E MY SUN - happy jungkook day
Advertisement
「???」 ???? ?.? ?? ??? ♥ ʜᴀᴘᴘʏ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ᴅᴀʏ
? ???: 4/9/2022
? ????: 11ʜ45 - 16ʜ30
? ?????: ᴄᴏᴍᴍɪɴɢ ꜱᴏᴏɴ...
? Nhấn "quan tâm / tham gia" để theo dõi và cập nhật những thông báo về event thật nhanh nha ✨
———————————————
#????_??_??_???_??????
#????????????????
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: