● Shakti Dance Celebration ● ZGROMADZENIE BOGIŃ

Thu Jul 07 2022 at 01:00 pm to Mon Jul 11 2022 at 01:00 am

Wioska Indiańska w Kacwinie | Tema

Festiwal dla Kobiet Shakti Dance Celebration
Publisher/HostFestiwal dla Kobiet Shakti Dance Celebration
\u25cf Shakti Dance Celebration \u25cf ZGROMADZENIE BOGI\u0143
Advertisement
Bilety i informacje/ Tickets and info:
https://lnk.bio/shakti.dance.celebration
_
[English below]
?••••••••••••••••?•••••••••••••••••?
Zapraszamy Boginie mieszkające w każdej Kobiecie,
na intensywny czas Błogości.
Czas, aby zabłysnąć całą siłą.
Teraz✨
Razem?
To czas, aby przypomnieć sobie pradawną MOC❤️‍?
która tkwi w każdej z nas.
Dzięki łączeniu się ze swoją pierwotną Mocą na nowo, otrzymujemy dar, którym jest nawiązanie głębszej relacji ze swoją wewnętrzną
opiekunką, wizjonerką, uzdrowicielką, wyrocznią, intuicją...
?️Matką Stworzycielką
Więc kim jest owa KOBIETA MOCY, którą przywołamy??
•Kobieta Mocy jest Spełniona, Wolna, Świadoma, Zrealizowana.
•Mówi głośno o swych uczuciach i emocjach, jednocześnie nie rezygnuje z marzeń.
•Słucha siebie.
•Korzysta ze swych instynktów.
•Tworzy.
•Nie wstydzi się swojej Mądrości, cnót i wartości.
•Akceptuje rzeczy takimi jakimi są.
•Transformuje.
•Uznaje siebie.
•Wielbi ŻYCIE.
•Upiększa się doświadczeniami.
•Wyznacza granice swojego terytorium.
•Odradza się jak feniks z popiołu katastrof.
•Jest SWOJĄ przyjaciółką.

Ta Kobiecość? drzemie w każdej z nas, jednak nie jest do końca odkryta, świadoma, bezpieczna…
Jak skontaktować się z nią W PEŁNI.?.?

W otoczeniu przepięknej dziewiczej natury z widokiem na szczyty Tatr, na wysokości 800 m npm. odbędzie się spotkanie dla:
?Kobiet i Kobietek,
?Sióstr i Matek,
?Cór i Babek
?Gospodyń i Biznesmenek
?Wiedźm i Dobrodziejek,
?Artystek i Uzdrowicielek,
?młodych i dojrzałych Wiedunek.
?Dla Kobiet, które chcą się zanurzyć w przygodzie odkrywania swojej kobiecości, dzikości, osobliwych pasji.
Dla tych które chcą się nauczyć sięgać po swoje marzenia z odwagą, aby żyć w zgodzie ze sobą i swoja naturą.
W siostrzanych kręgach, wraz ze wsparciem innych kobiet dokonują się ogromne transformacje- Magia, która rozpoczyna ogrom Dobra??
Kto miał okazje zasiąść choć raz w takim kręgu wie, o czym mowa.
Potężna Moc tkwi w jednoczeniu się Kobiet??️?
Nasze spotkanie na wzgórzach potrwa 4 dni.
Z wieloma kobietami będziemy mogły doświadczyć zmian, transformacji, łez wzruszu i radości.✨
Zwołujemy KOBIETY, które są gotowe wejść w Nowe Jakości.
Wołamy do Ciebie Boska KOBIETO, przybądź do nas wraz ze swym pięknem.
❤️‍?SHAKTI DANCE CELEBRATION ❤️‍?
jest o szeroko rozumianym tańcu zmysłów.
Tańczą w nas wody emocji, ogień uczuć, zawiłe pomysły, kiełkujące namiętności.
Wspólnie nauczmy się jak znaleźć rytm dla tych rozmaitych form ekspresji.
Będziemy wyrażać się m.in. poprzez śpiew, taniec, malarstwo, intencyjne rękodzieło, gry i sztukę.
Zrelaksujemy się przy dźwiękach instrumentów wysoko wibracyjnych.
Spotkamy się z granicami światła i cienia, z ekstremalną miłością i radością,
poskromionym zachwytem, dzikością i odpowiedzialną seksualnością.?
Wyeksplorujemy różne zakamarki siebie.
Wszytko w lekkości, przyjemności i bezpiecznej przestrzeni.?
_____________✨?✨____________
Wiele z nas mało dba o siebie. Często poświęcamy się pracy, rodzinie, dzieciom a przecież tak bardzo ważne jest by złapać ten balans i zadbać o siebie.
Więc •WEŹ• urlop.
Zostaw dzieci z mężem, opiekunką, czy babcią. ?
Nie bój się zabrać swoich pociech ze sobą, jeżeli to jedyne wyjście, abyś mogła być z nami.[*]
Daj sobie najpiękniejszy prezent pod słońcem- czas dla SAMEJ SIEBIE.
?Jeżeli chcesz odzyskać swoją Moc i Odwagę,
?Odnaleźć znów inspirację i Twórczą Energię,
?Poczuć Sens Życia,
?Nauczyć się puszczać napięcia,
?Być bardziej zdecydowaną,
?Żyć zdrowo,
?Mieć pewność siebie,
?Być bardziej zorganizowaną i umieć wyrażać zdrowo swoje granice
- to jest to miejsce dla CIEBIE,
?️Bogini.
Może twoja prawdziwa natura przejawi się od razu, a może konieczne będzie poczekanie, aby ziarenko wykiełkowało, ale jedno jest pewne...?
To będzie BARDZO DOBRZE spożytkowany czas przez Ciebie, bo dla Siebie?
Gdy świecimy swoją Mocą bardziej i bardziej, emanujemy na bliskich dookoła świadomość, która poszerza zasięg niosąc globalne przemiany świata możliwe tylko i wyłącznie poprzez
WŁASNĄ PRACĘ I DOSKONALENIE SIEBIE.?
Zapraszamy Was Siostry,
z pragnienia naszych Serc.
Melania ♡ SaTi ♡ Klaudia Bajka

1. •ZŁOTA• PULA BILETÓW
do 14 Lutego za 222 PLN
-ZAMKNIĘTA-
2. •OPALOWA• PULA BILETÓW
do 14 Kwietnia za 277 PLN
ZAMKNIĘTA

3. •ONYKSOWA• PULA BILETÓW
do 16 Maja za 366 PLN
ZAMKNIĘTA
4. •KRÓLEWSKA• PULA BILETÓW 444 PLN do
dostępne TU ?
https://zrzutka.pl/9svdud

5. Bilety na sam koncert Nessi Gomes 150 ZŁ
https://zrzutka.pl/8dxkx2(uczestnicy festiwalu mają kocert wliczony w bilet)
6. Dzieci do lat 13 -55 zł
Powyżej 1/2 ceny biletu
_____??☘️????_____
-WARUNKI-
⛺??
Na terenie wydarzenia znajduje się pole namiotowe, na którym każda z Was może się rozstaw. Jest las, gdzie można rozwiesić hamak. Teren jest położony daleko od wszelkich zabudowań, w bezpiecznym i cichym miejscu. W obrębie kilku kilometrów znajdują się też urocze chatki, gdzie można wynająć pokoje.?️✨
???️
Posiadamy ponad 7 namiotów stylu TIPI, gdzie powstaną różnego rodzaju świątynie, między innymi muzyczna oaza, przestrzenie relaksu, SPA z masażami, wypoczywalnia, czy namiot ciszy. Nie zdradzimy wszystkiego, żeby były niespodzianki, ale ponosi nas fantazja?
Na miejscu oczywiście dostępne toalety i prysznice
•GASTRO•
Każdy bilet zawiera w sobie otwarty bufet owocowej pożywki???????Bierzcie łyżki, bo na początek każdego dnia będą na was czekać arbuzy, melony i inne słodycze natury !
Prócz tego znajdziecie strefę gastronomiczną, na której wegańską żywnością posilą nas ...
? Daktylowa Babeczka
?Fruit Elixirs
?WODA?
Mamy swoją wodę ze studni głębinowej znajdującej się na najwyższym punkcie wzgórza. Zasila ona ogrody, ogrzewa się słońcem pod prysznicem i bez ograniczeń koi pragnienie.
?PARKING?
dostępny w okolicach Wioski Indiańskiej. Droga na samo miejsce bardzo przystępna i wyjątkowo malownicza.
?‍?WYDARZENIA JAK PRELEKCJE, WARSZTATY ORAZ
FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA WOLONTARIAT, PROWADZENIE PRELEKCJI, CZY STOISKA
OGŁASZAĆ BĘDZIEMY NA STRONIE ???SHAKTI DANCE CELEBRATION?
?Czekamy tam na Was ?✨
[*] KOBIETY!
Mamy możliwość zanurkować w swoją esencję, poczuć się bezpiecznie. Każda z nas ma inne upodobania tudzież urazy związane z męskim pierwiastkiem. Ponieważ to wydarzenie ma na celu przynieść nam- Siostrom, więcej komfortu, spokoju i ukochania Siebie, prosimy o uważne dobieranie mężczyzn, których chciałybyście zaprosić na wspólne bycie.
Mamy zgodę na pojawienie się waszych mężów lub partnerów, jeżeli mogą was jakoś wesprzeć, np. poprzez opiekę nad dziećmi.
Zapraszamy mężczyzn, którzy są w subtelnych energiach i mają wielki szacunek do żeńskiej esencji.
To bardzo istotny aspekt naszego wydarzenia- ilość i jakość mężczyzn, którzy pojawią się wśród nas.
Przed zakupem biletów prosimy MĘŻCZYZN o wypełnienie formularzu zgłoszeniowego, na który udzielimy odpowiedzi dotyczącej męskiej puli biletów.
?FOMULARZ?
https://forms.gle/jaX3HYX8pVwftq8g8

_______________________
____________________
ENGLISH
____________________
_______________________
Tickets and all info:
https://lnk.bio/shakti.dance.celebration
?••••••••••••••••?•••••••••••••••••?
We invite the Goddesses living in every Woman,
for an intense time of Bliss.
A time to shine with all your power.
Now✨
Together?
It's a time to remember the ancient POWER❤️?
That resides within each of us.
By reconnecting with your primal Power, you are given the gift of establishing a deeper relationship with your inner
Guardian, visionary, healer, oracle, intuition....
?️Mother Creator
So who is this WOMAN OF POWER that we will invoke??
-The Woman of Power is Fulfilled, Free, Conscious, Realized.
-She speaks out loud about her feelings and emotions, while not giving up on her dreams.
-Listens to herself.
-Takes advantage of your instincts.
-Creates.
-Is not ashamed of her Wisdom, virtues and values.
-Accepts things as they are.
-Transforms.
-Recognizes herself.
-Glorifies Life.
-Impowers with experiences.
-Draws the boundaries of her territory.
-Reborn like a phoenix from the ashes of disasters.
-She is YOUR best friend.

This Femininity? slumbers in each of us, however it is not fully discovered, aware, safe....
How to get in touch with it FULLY ??

Surrounded by beautiful unspoiled nature overlooking the peaks of the Tatra Mountains, at 800m above sea level, a meeting for:
? Girls and Women,
? Sisters and Mothers,
? Daughters and Grandmothers
? Housewives and Businesswomen
? Wives and Benefactors,
? Artists and Healers,
? Young and mature Witches.
?For Women who want to immerse themselves in the adventure of discovering their femininity, wildness, peculiar passions.
For those who want to learn to reach for their dreams with the courage to live in harmony with themselves and their nature.
In sisterly circles, together with the support of other women, huge transformations take place- the Magic that starts the immensity of Good??.
Anyone who has ever sat in such a circle knows the meaning of it.
The mighty Power is in the unification of Women??️?
Our gathering in the hills will last 4 days.
We will experience change, transformation, tears of emotion and joy with many women.✨
We are convening WOMEN who are ready to step into New Qualities.
We call out to you Divine WOMEN,
come to us along with your beauty.
?SHAKTI DANCE CELEBRATION ❤️
Is about the dance of the senses.
The waters of emotions, the fire of feelings, the intricate ideas, the germinating passions dance within us.
Together we will learn how to find the rhythm for these various forms of expression.
We will express ourselves through singing, dancing, painting, intensive crafts, games and art, among others.
We will relax to the sounds of high vibrational instruments.
We will encounter the boundaries of light and shadow, extreme love and joy,
tamed awe, wildness and responsible sexuality.?
We will explore different corners of ourselves.
All in lightness, pleasure and safe space.?
_____________✨?✨____________
Many of us take little care of ourselves. We often devote ourselves to work, family, children and yet it is so important to catch that balance and take care of ourselves.
So -TAKE- vacation.
Leave your kids with your husband, babysitter, or grandma. ?
Give yourself the most beautiful gift under the sun- time for YOURSELF.
?If you want to reclaim your Power and Courage,
?Once again find inspiration and Creative Energy,
?Feel the Meaning of Life,
?Learn to let go of tension,
?Be more decisive,
?Live a healthy life,
?Have self-confidence,
?Be more organized and be able to express your boundaries in a healthy way
- then this is the place for YOU,
?️Goddess.
Maybe your true nature will manifest right away, or maybe you will need to wait for the seed to germinate, but one thing is for sure...?
This will be time VERY well spent by you, because for YOU?.
As we shine with our Power more and more, we emanate to the ones around us a consciousness that expands its reach, bringing global transformation of the world, possible only through
OUR OWN WORK AND
SELF-IMPROVEMENT.?

1. -GOLDEN- POOL OF TICKETS
until 14th of February for 222 PLN
-CLOSED-
2. -PALOOZA- POOL OF TICKETS
till 14 Apr for 277 PLN
3. -ONYX- POOL OF TICKETS
till 16th of May for 366 PLN
4.- ROYAL - A POOL OF TICKETS
444 PLN
till 4th of JULY
TICETS ?
https://zrzutka.pl/9svdud

_____??☘️????_____
-CONDITIONS-
⛺??
There is a campground on the event site for each of you to set up. There is a forest where you can hang up a hammock. The area is far from any buildings, in a safe and quiet place. There are also lovely cottages within a few kilometers where you can rent rooms.?️✨
???️
We have over 7 TIPI style tents where all sorts of sanctuaries will be created, including a musical oasis, relaxation spaces, a spa with massages, a lounge, and a tent of silence. We won't reveal everything so that there will be surprises, but we're carried away by our imagination, creating Heaven?.
Toilets and showers available on site of course
-GASTRO-
Each ticket includes an open buffet of fruit nourishment???????
Grab your spoons, because at the beginning of each day watermelons, melons and other sweets of nature will be waiting for you !
In addition, you'll find FoodTruck zone, where vegan food will be served made by ...
? Daktylowa Babeczka
?Fruit Elixirs
?WATER?
We have our water from a deep well located on the highest point of the hill. It feeds the gardens, warms up with the sun pipes in the shower and soothes thirst without limit.
?PARKING?
Available close by the Indian Village. Road to the place itself very accessible and extremely scenic.
??EVENTS LIKE TALKS, WORKSHOPS, CONCERTS AND
APPLICATION FORMS FOR VOLUNTEERING, OR OTHER WAY OF ACTIVE PARTICIPATION
WILL BE ANNOUNCED SOON ON FB:
SHAKTI DANCE CELEBRATION?
? We look forward to seeing you there ?✨
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Wioska Indiańska w Kacwinie, ,Łapsze Nizne, Poland, Tema, Ghana

Tickets

Sharing is Caring: