อบรม ระบบข่ายสายสัญญาณ LAN และ FIBER OPTIC สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ของอาคารสมัยใหม่

Fri Aug 06 2021 at 09:00 am to 04:00 pm UTC+07:00

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย | Bangkok

\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e04\u0e21\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22
Publisher/Hostสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13 LAN \u0e41\u0e25\u0e30 FIBER OPTIC \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 มี PDU 9 หน่วย

Event Venue & Nearby Stays

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย, 487 อาคาร วสท.ซอยรามคำแหง 39(เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 (Big Cleaning Day) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2564
Thu Aug 05 2021 at 09:00 am กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง

"International Legal Cooperation in ASEAN" Webinar
Thu Aug 05 2021 at 10:00 am "International Legal Cooperation in ASEAN" Webinar

สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Attorney General

PAINTING X
Thu Aug 05 2021 at 10:00 am PAINTING X

Xspace

ADAC Weekend Forum 2021
Sat Aug 07 2021 at 08:45 am ADAC Weekend Forum 2021

Radisson Blu Plaza Bangkok

Unexpected - Film Photography Exhibition
Sat Aug 07 2021 at 09:00 am Unexpected - Film Photography Exhibition

Billybillies - Cafe & Workshop Studio

Secret Key of Flavor : Coffee Flavorist Training #27 Aug
Sat Aug 07 2021 at 09:30 am Secret Key of Flavor : Coffee Flavorist Training #27 Aug

กระทรวงการคั่ว Ministry of Roasters

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events