รุ่นที่ 6 หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX

Wed May 17 2023 at 09:00 am

Digital Library RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Bangkok

\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c
Publisher/Hostฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 6 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e30\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 SPEEXX
Advertisement
เปิดรับสมัครวันที่ 1-30 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาภาษา รุ่นที่ 6 หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX
วันและเวลา : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00น.
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา รับจำนวน 40 คน
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ
1. ชั่วโมงกิจกรรม หมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง
2. ใบประกาศนียบัตร
3. RMUTT Privillege 20 คะแนน
4. ของว่าง
สอบถามข้อมูลโทร. 02-549-3658 (จ.-ศ. 08.30-16.30น.) หรือ Line ID @261pxuhc
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Digital Library RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, Klong6,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: