พิธีพุทธ ทำบุญเลี้ยงพระ สวดบังสุกุล ทำบุญให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ

Sat Dec 18 2021 at 09:30 am to 11:30 am

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร | Bangkok

\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18 \u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30 \u0e2a\u0e27\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e01\u0e38\u0e25 \u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e23\u0e39\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e25\u0e31\u0e1a
Advertisement
พิธีพุทธ ทำบุญเลี้ยงพระ สวดบังสุกุล ทำบุญให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับ ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร, 330 Krung Kasem Rd, Bang Khun Phrom, Phra Nakhon,, Bangkok, Thailand 10200, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: