หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

Thu Oct 28 2021 at 09:00 am to 04:00 pm

กรุงเทพธุรกิจ | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e41\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19
Advertisement
หัวข้ออบรม:
จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง
• ตัวอย่าง “เงิน” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง
ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน หากนายจ้างไม่รู้ตัว
• ตัวอย่างการคำนวณจ่าย คำนวณฟ้อง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้างดูตรงไหน
• จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง
• ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดีและชนะคดีถ้าถูกฟ้อง
จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจัดทำสัญญาจ้าง
• ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม
• จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี
• หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
• แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่นำไปใช้ได้เลย
• • สัญญาจ้างทดลองงาน
• • สัญญาจ้างงานประจำ
• • สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
• • สัญญาจ้างที่ปรึกษา
• • สัญญาจ้างานพิเศษ, งานโครงการ
• • สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก
• • สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง
• • สัญญาชดใช้ความเสียหาย
• • สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง
• • สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ
• ถาม-ตอบ และวิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 80%
• ถาม-ตอบ 20%
28 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์
อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.28-law/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

กรุงเทพธุรกิจ, 1858/126 30th floor, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok, Thailand 10260, Bangkok, Thailand

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring: