หลักสูตร เตรียมพร้อมรับกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Wed Sep 15 2021 at 09:00 am to 04:00 pm

กรุงเทพธุรกิจ | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e1e\u0e23\u0e1a. \u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25 หัวข้ออบรม:
ภาพรวมของกฎหมายนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
• เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
• ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
• ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
• สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
• การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้อง• ทำอย่างไร ?
• ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
• บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
• บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
• การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
• ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง - พนักงานเก่าต้องขอความยินยอมใหม่หรือไม่ จะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง - สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?
• ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?
• ตัวอย่าง – การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทำอย่างไร ?
การขอ - การเก็บ - การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
• ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
• ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
• ตัวอย่าง – อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
• ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
• ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
• ตัวอย่าง - การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 80%
• ถาม-ตอบ 20%
บรรยายโดย: อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 10,000 คดี
อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลองค์กรชั้นนำ
15 กันยายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์
อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/09.15-law/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> http://www.bangkokbiznews.com/training
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> https://panyathurakij.bangkokbiznews.com/
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

Event Venue & Nearby Stays

กรุงเทพธุรกิจ, 1858/126 30th floor, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok, Thailand 10260, Bangkok, Thailand

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring: