หลักสูตร พรีเซ้นท์งานให้โดนใจ ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

Wed Oct 27 2021 at 09:00 am to 04:00 pm

กรุงเทพธุรกิจ | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e49\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e14\u0e19\u0e43\u0e08 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07
Advertisement
การพูดนำเสนอเป็นการเล่าเรื่องที่สามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ เรียนรู้และสามารถเข้าใจแนวคิดการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง” พร้อมการเรียบเรียงเนื้อหาให้สร้างสรรค์และน่าติดตาม เพื่อ การนำเสนอที่เข้าถึงใจผู้ฟังและได้รับการยอมรับ
หัวข้ออบรม:
• พัฒนากระบวนการคิดในการวางแผนการนำเสนอแบบ “เล่าเรื่อง”
• เรียนรู้หลักการวางแผนผ่าน Storytelling Canvas พร้อมเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์
• สื่อสารได้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง
• ประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคที่ได้รับในการใช้งานจริง
บรรยายโดย: อาจารย์สมบัติ เกษมล้นนภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 50%
• ถาม-ตอบ 50%
27 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์
อัตราท่านละ 3,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/10.27-storytelling/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> http://www.bangkokbiznews.com/training
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

กรุงเทพธุรกิจ, 1858/126 30th floor, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok, Thailand 10260, Bangkok, Thailand

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring: