Virtual Class : หลักสูตร การจัดการด้านการก่อสร้าง

Wed Oct 20 2021 at 09:30 am to Thu Oct 21 2021 at 04:30 pm UTC+07:00

online | Online

Twoplus Training Center
Publisher/HostTwoplus Training Center
Virtual Class : \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 ธุรกิจ การก่อสร้าง เป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทบริการ (Services) เพราะการก่อสร้างนั้นไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่แบบโรงงานทั่วไป แต่เป็นการขายบริการ (Service) โดยขายความสามารถในการบริหารจัดการ (Management) โดยสัญญาว่าจะทำงานให้เสร็จทันตามเวลา (Time) คุณภาพ (Quality) และงบประมาณ (Cost) ที่กำหนด

หลักสูตรการบริหารจัดการงานก่อสร้างนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นภาพรวม และเข้าใจถึงขบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและทุกส่วนในธุรกิจการก่อสร้างอย่างเป็นระบบได้ง่ายขึ้น โดยวิทยากรจะร่วมถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานมาให้เข้าใจได้แบบง่ายๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ และทักษะไปปรับปรุงงานก่อสร้างที่ทำอยู่ได้ดีขึ้น
หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างเทคนิค จบใหม่ หรือ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจทุกขบวนการทำงานก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว หรือมีประสบการณ์แล้ว แต่ต้องการมองได้ครบระบบมากขึ้นกว่าเดิม และ สามารถสอบถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• สามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารงานก่อสร้างในเบื้องต้น
• สามารถเรียนรู้การวางแผนของงานก่อสร้าง และแผนการใช้วัตถุดิบในการผลิตงานก่อสร้าง
• สามารถเรียนรู้การควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้นทุนในงานก่อสร้าง
• สามารถเรียนรู้การบริหารความปลอดภัย การควบคุมผลิตภาพและการจัดเตรียมแบบรูป และรายการ และสัญญางานก่อสร้างได้
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
ไม่มี

ระยะเวลา : 2 วัน ช่วงเวลาไลฟ์สด ตั้งแต่เวลา 09:30-16:30 น.
(พักเบรค 10:45 น. และ 14:45 น. พักทานอาหารกลางวัน 12:30 น.)
เนื้อหาหลักสูตร :
• แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
• ขบวนการทำงานทั้งวงจรชีวิตการก่อสร้าง (Life Cycle of Construction)
• การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน WBS (Work Breakdown Structure) เพื่อให้ง่ายในการบริหารก่อสร้าง
• การจัดโครงสร้างองค์กรสำหรับงานก่อสร้าง (Organization Structure)
• หลักการวางแผนงานก่อสร้าง (Scheduling)
• หลักการคำนวณตารางเวลาแผนงาน แบบวิธี CPM
• การติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยกราฟ S-Curve เพื่อเปรียบเทียบระหว่างที่วางแผน (Plan) และที่ทำจริง (Actual)
• หลักการบริหารบุคลากรงานก่อสร้างงานสนาม และสำนักงาน
• หลักการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง (Cost Control) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
• เทคนิคการบริหารความปลอดภัย (Safety)ในหน่วยงานก่อสร้าง
• เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในงานก่อสร้างด้วยวิธี Lean, Learning Curve และอื่นๆ
• เทคนิคในการจัดวางออกแบบงานสนาม (Site Layout) เพื่อให้ง่ายในการทำงาน
• รูปแบบ รายละเอียดประกอบแบบ และสัญญางานก่อสร้าง
• ถามตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ค่าอบรม : ท่านละ 5,350 บาท สมัคร 2 ท่านลดทันที 10%
สำรองที่นั่งออนไลน์ : https://forms.gle/PcAhd7vpH4RYdrqR6
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร
Mobile : 086 307 2163
Call Center : 02 513 7500
ID Line : 086580
Email : [email protected]
Website: http://www.twoplustrainingcenter.com/

Event Venue

Online

Tickets

Sharing is Caring: