การสัมมนา เรื่อง "ใช้ Internet อย่างปลอดภ้ย"

Fri Oct 21 2022 at 08:00 am to 04:00 pm UTC+07:00

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม | Bangkok

Thanapak butsabong
Publisher/HostThanapak butsabong
\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 "\u0e43\u0e0a\u0e49 Internet \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e49\u0e22"
Advertisement
การลงทะเบียนเข้าร่วม การสัมมนา เรื่อง "ใช้ internet อย่างปลอดภัย"
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม, ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

TyreXpo Asia 2022 Bangkok
Wed Oct 26 2022 at 09:00 am TyreXpo Asia 2022 Bangkok

Bangkok International Trade & Exhibition Centre: Bitec

InterCare Asia 2022
Thu Oct 27 2022 at 12:00 am InterCare Asia 2022

Queen Sirikit National Convention Centre

Land of Smiles 2022
Tue Nov 01 2022 at 07:00 pm Land of Smiles 2022

Bangkok, Thailand

ConsBuild ASIA 2022
Wed Nov 02 2022 at 10:00 am ConsBuild ASIA 2022

BITEC Bang Na, ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Justin Bieber "Justice World Tour" Bangkok.
Sun Nov 06 2022 at 06:00 pm Justin Bieber "Justice World Tour" Bangkok.

Rajamangala National Stadium

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events