อบรมสัญจร การชงกาแฟสด

Sun Dec 12 2021 at 04:00 pm

Thailand ประเทศไทย | Bangkok

Training \u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21
Publisher/HostTraining อบรม
\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e07\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u0e2a\u0e14
Advertisement
อบรมวิชาชีพ ชงกาแฟสดสัญจร
1) อบรมที่ปทุมธานี
2) อบรมที่ลำปาง
3) อบรมที่โคราช
หลักสูตรชงกาแฟสดเด่นชัย 3 ชั่วโมง มีการเปิดเครื่อง การชงเมนูร้อน เย็น การตีฟองนม เคล็ดลับความอร่อย
รับอบรมเป็นกลุ่มคณะ เป็นวิชาชีพเพื่อเปิดร้านกาแฟสด
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Thailand ประเทศไทย, Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: