กฐินประจำปี 2564

Sat Oct 23 2021 at 09:00 am to Sun Oct 24 2021 at 12:00 pm

สำนักสงฆ์ ปราสาทน้อยบ้านเก่า | Bangkok

\u0e01\u0e10\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2564
Advertisement
สะสมบุญบารมี และสืบทอดพระพุทธศาสนา

Event Venue & Nearby Stays

สำนักสงฆ์ ปราสาทน้อยบ้านเก่า, สำนักสงฆ์ ปราสาทน้อยบ้านเก่า, Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: